Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune Renterne af kapitalen uddeles hvert år til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. Se også:Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Samvirke

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Samvirke Støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø kommune. Ansøgningsfrist: Annonceres lokalt i maj måned. Se også:Morsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø kommunes LegatMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø kommunes Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø kommunes Legat Legatet yder støtte til personer, boende på Mors, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning. Legatet annonceres lokalt i november måned og kan kun søges af unge fra Mors. Der uddeles årligt ca. 3.000 kr. Se også:Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retningMorsø Kommunes legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede Støtte til: A) At nedbringe husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister i Morsø Kommune. B) At vedligeholde og/eller istandsætte boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune. Bygninger, som tidligere tilhørte ovennævnte legater, har fortrinsret. C) At planlægge eller opføre boliger for ældre og handicappede i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning Støtte til i Morsø kommune boende personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning, særligt til håndværk, styrmandselever og havebrug. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. Se også:Morsø kommunes LegatMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø Kommunes Legat til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø Kommune

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø Kommune Til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Der uddeles ca. 33.000 kr. Se også:Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommuneMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø SamvirkeMorsø kommunes LegatMorsø Kommunes Legat for personer, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Fonden Se også:Morsø SamvirkeMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneGymnasieforeningen for Morsø GymnasiumMorsø Jernstøberis JubilæumslegatMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat Uddeles kun til dimittender fra Morsø Gymnasium, der er dimitteret indenfor de seneste 6 år. Jubilæumslegatet uddeler årligt een portion på 1.000 kr på translokationsdag i juni. Se også:Gymnasieforeningen for Morsø GymnasiumMorsø SamvirkeMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø Kommunes legat for ældre og handicappedeMorsø kommunes […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Morsø Folkeblads Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Morsø Folkeblads Fond Yder støtte til fremme af folkelige, demokratiske, humane eller kirkelige formål af udelukkende almennyttig karakter fortrinsvis på Mors. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr. Se også:Morsø kommunes LegatMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneHerning Folkeblads FondMorsø SamvirkeGymnasieforeningen for Morsø GymnasiumHorsens Folkeblads Fond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gymnasieforeningen for Morsø Gymnasium Støtte unge fra Morsø Gymnasium under deres videreuddannelse – støtten ydes i form af rentefri lån. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. Se også:Morsø Jernstøberis JubilæumslegatMorsø Kommunes Legat for værdige og trængende kvinder og mænd i Morsø KommuneMorsø kommunes LegatMorsø SamvirkeMorsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges