Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune

Morsø Kommunes Legat til fordel for værdige og trængende kvinder og mænd i MorsøKommune Renterne af kapitalen uddeles hvert år til værdigt trængende kvinder og mænd i Morsø kommune. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Morsø Samvirke

Morsø Samvirke Støtter aktiviteter til fremme af den erhvervsmæssige, kulturelle og sociale udvikling i Morsø kommune. Ansøgningsfrist: Annonceres lokalt i maj måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat

Morsø Jernstøberis Jubilæumslegat Uddeles kun til dimittender fra Morsø Gymnasium, der er dimitteret indenfor de seneste 6 år. Jubilæumslegatet uddeler årligt een portion på 1.000 kr på translokationsdag i juni. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Morsø kommunes Legat

Morsø kommunes Legat Legatet yder støtte til personer, boende på Mors, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning. Legatet annonceres lokalt i november måned og kan kun søges af unge fra Mors. Der uddeles årligt ca. 3.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede Støtte til: A) At nedbringe husleje eller tilsvarende udgifter for folke- og førtidspensionister i Morsø Kommune. B) At vedligeholde og/eller istandsætte boliger for ældre og handicappede i Morsø Kommune. Bygninger, som tidligere tilhørte ovennævnte legater, har fortrinsret. C) At planlægge eller opføre boliger for ældre og handicappede i… Fortsæt læsning af Morsø Kommunes legat for ældre og handicappede

Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning

Morsø Kommunes Legat for personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning Støtte til i Morsø kommune boende personer, der søger videreuddannelse i teoretisk eller praktisk retning, særligt til håndværk, styrmandselever og havebrug. Yderligere oplysninger: Der annonceres hvert år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]