Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt… Fortsæt læsning af Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Næstved Dannevirkes Fond

Næstved Dannevirkes Fond Til indkøb af præmier, belønninger og lign. til personel ved Gardehusarregimentet og Sydsjællandske Civilforsvarskolonne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Næstved Byråds Stipendiefond til fordel for studiebesøg i nordiske venskabsbyer

Næstved Byråds Stipendiefond til fordel for studiebesøg i nordiske venskabsbyer Uddeling af stipendier til rejser med studieformål til en af Næstveds tre nordiske venskabsbyer. Uddeling af stipendier kan kun ske til personer med bopæl i Næstved Kommune. Der skal efterfølgende aflægges rapport til Økonomiudvalget. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]