Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. Se også:Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommunerStørre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sygekassen ‘Næstved’s Hjælpefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sygekassen ´Næstved´s Hjælpefond Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til betaling af lægehjælp herunder specialbehandling hos speciallæger og tandlæger samt sygehusbehandling. Se også:Næstved Søfarts ServiceNæstved Tidende-FondenNæstved Handelsstandsforenings JubilæumsfondNæstved Gymnasium & HF’s StøttefondBikubens Fusionsfond i Næstved v/Danske BankFælleslegatet for værdigt trængende i Næstved Kommune

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Tidende-Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved Tidende-Fonden Se også:Næstved Søfarts ServiceNæstved Gymnasium & HF’s StøttefondSygekassen ‘Næstved’s HjælpefondFælleslegatet for værdigt trængende i Næstved KommuneNæstved Handelsstandsforenings JubilæumsfondNæstved Sct. Mortens Sogns Menighedsudvalg

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Dannevirkes Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved Dannevirkes Fond Til indkøb af præmier, belønninger og lign. til personel ved Gardehusarregimentet og Sydsjællandske Civilforsvarskolonne. Se også:Ritmester Teodor Kofoed Marchers LegatMøllebygger H. Bergstrøm Jensens Fond NæstvedNæstved Søfarts ServiceNæstved Tidende-FondenNæstved Gymnasium & HF’s StøttefondSygekassen ‘Næstved’s Hjælpefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Gymnasium & HF’s Støttefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved Gymnasium & HF´s Støttefond Støtter elever og kursister på Næstved Gymnasium & HF i akutte trangssituationer med stipendier eller kortfristede rentefrie lån. Støtten ydes efter ansøgning via studievejlederne. Ansøgninger behandles og uddeles løbende. Se også:Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved kommuneGymnasieforeningen for Morsø GymnasiumFælleslegat for elever i og fra folkeskolen i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Handelsstandsforenings Jubilæumsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved Handelsstandsforenings Jubilæumsfond At yde støtte til trængende enker efter medlemmer af Næstved Handelsstandsforening, til uddannelsesformål og kulturelle, udsmykningsmæssige og bygningsbevarende formål med tilknytning til handelsstanden i Næstved. Se også:Næstved Søfarts ServiceNæstved Tidende-FondenFælleslegatet for værdigt trængende i Næstved KommuneNæstved Gymnasium & HF’s StøttefondSygekassen ‘Næstved’s HjælpefondNæstved Sct. Mortens Sogns Menighedsudvalg

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Sct. Mortens Sogns Menighedsudvalg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved, Sct. Mortens Sogns Menighedsudvalg Uddeling af julehjælp, møder og sommerudflugt for ældre. Uddeles kun til trængende i Næstved, Sct. Mortens sogn. Se også:Købmand Jens Hansen og hustrus MindelegatApostelgårdenHerlufsholm Sogns MenighedsfondNæstved Søfarts ServiceFælleslegatet for værdigt trængende i Næstved KommuneNæstved Tidende-Fonden

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Næstved Byråds Stipendiefond til fordel for studiebesøg i nordiske venskabsbyer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Næstved Byråds Stipendiefond til fordel for studiebesøg i nordiske venskabsbyer Uddeling af stipendier til rejser med studieformål til en af Næstveds tre nordiske venskabsbyer. Uddeling af stipendier kan kun ske til personer med bopæl i Næstved Kommune. Der skal efterfølgende aflægges rapport til Økonomiudvalget. Se også:Hørsholm Rotary Klubs Nordiske FondNordisk Speditørforbunds StipendiefondNæstved Gymnasium & HF’s […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges