Novo Nordisk Fonden

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Novo Nordisk Fonden Støtte til 1) Projekter inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning i Danmark. 50 mio. kr. 2) 5-årige stipendier for seniorforskere. Felt: Forskning inden for dansk læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning. 3) 5-årige stipendier til seniorforskere i fuldtids klinisk ansættelse mhp. delvis […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Novo Nordisk Medarbejderes Honorarfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Novo Nordisk Medarbejderes Honorarfond Tll humanitære formål som f.eks. ved indkøb af medicinalvarer, fødevarer, tæpper eller anden nødhjælp, der fordeles globalt efter akut behov, eller som støtte til humanitære hjælpeorganisationer. Yderligere oplysninger: Ansøgere som bliver imødekommet vil blive kontaktet straks efter uddelingstidspunktet. Se også:Medarbejdernes Honorarfond i Novo GruppenVelfærdsfonden for Novo Industri A/SSteno ForskningsfondNordisk Insulinfonds H.C. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi) Akademiet fungerer som en samlet nordisk støtteordning for forskeruddannelsessamarbejde og har et samordnende ansvar for Nordisk Ministerråds indsatser for forskeruddannelse og forskermobilitet. Akademiet yder økonomisk støtte til forskellige former for nordisk samarbejde på området – f.eks. etablering af netværk, forskeruddannelseskurser, nordiske gæsteprofessorer, mobilitetsstipendier forprojekter/planlægningsmøder etc. Der uddeledes i 2000 ca. 41 millioner […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Kulturfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden uddeler årligt omkring 27 millioner danske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter uden for Norden. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi Støtte til initiering og gennemførelse af kriminologisk forskning af især fællesnordisk karakter. Der uddeles årligt ca. 800.000 Dkr. Se også:Hjælpekassen for Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S’s MedarbejdereNordisk Film FondenNordisk Speditørforbunds StipendiefondNordisk KulturfondAktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelses Fond IINordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus’ Forelæsninger

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Speditørforbunds Stipendiefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Speditørforbunds Stipendiefond Videreuddannelse i udenlandske speditionsvirksomheder. Studier af forhold for nordisk speditionsvirksomhed eller for undervisning på nordiske universiteter, handelshøjskoler eller institutioner for højere handelsundervisning. Virksomhed, der udøves af nordiske speditører, jurister og andre til speditørstandens vel. Der uddeles årligt kr. 10.000. Se også:Hørsholm Rotary Klub Nordisk FondNordisk KollegiumNorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)Nordisk KulturfondNordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtteehlenschläger […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtte

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtte Organisationsstøtte kan bevilges til nordiske samarbejdsorganisationer for børn og unge med et regelmæssigt samarbejde også ud over rent organisatoriske kontakter. Samarbejdsorganisationen skal have medlemsorganisationer i mindst 3 nordiske lande eller selvstyrende områder. Se også:Nordisk Børne- og ungdomskomité (NORDBUK) – projektstøtteNordisk KulturfondHørsholm Rotary Klub Nordisk FondNordisk KollegiumNorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)Nordisk Speditørforbunds Stipendiefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus’ Forelæsninger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Insulinfonds H.C. Jacobæus´ Forelæsninger Se også:Hjælpekassen for Nordisk Gummi & Guttapercha Co. A/S’s MedarbejdereAktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelses Fond IINordisk InnovationsCenterNorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)Nordisk Film FondenAktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Kollegium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Kollegium Kollegiet er oprettet, som hjem for studerende fra de nordiske lande, medens de studerer ved universitetet og de andre højere læreanstalter i København, at skabe gode vilkår for disse, samt øge samfølelsen mellem de nordiske lande. Yder ikke økonomisk støtte. Spiseordning. Kun for studerende ved længerevarende, videregående uddannelser, der har bestået eksaminer svarende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Nordisk Anlægsgartnerlegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Nordisk Anlægsgartnerlegat Støtte i form af uddannelsesstipendier til en anlægsgartnertekniker eller personer med lignende anlægsgartnerisk uddannelse, som i deres uddannelse og arbejde har vist en særlig flid og interesse for anlægsgartnerfaget. Uddeles een gang om året med min. 8-10.000 kr. Legatmodtagere forpligter sig til at lave en redegørelse om anvendelsen af midlerne. Se også:Landsforeningen Danske […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges