Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden Støtte til 1) Projekter inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning i Danmark. 50 mio. kr. 2) 5-årige stipendier for seniorforskere. Felt: Forskning inden for dansk læge- og naturvidenskab, fortrinsvis inden for biomedicinsk grundforskning, klinisk forskning og translationel forskning. 3) 5-årige stipendier til seniorforskere i fuldtids klinisk ansættelse mhp. delvis… Fortsæt læsning af Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Medarbejderes Honorarfond

Novo Nordisk Medarbejderes Honorarfond Tll humanitære formål som f.eks. ved indkøb af medicinalvarer, fødevarer, tæpper eller anden nødhjælp, der fordeles globalt efter akut behov, eller som støtte til humanitære hjælpeorganisationer. Yderligere oplysninger: Ansøgere som bliver imødekommet vil blive kontaktet straks efter uddelingstidspunktet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)

NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi) Akademiet fungerer som en samlet nordisk støtteordning for forskeruddannelsessamarbejde og har et samordnende ansvar for Nordisk Ministerråds indsatser for forskeruddannelse og forskermobilitet. Akademiet yder økonomisk støtte til forskellige former for nordisk samarbejde på området – f.eks. etablering af netværk, forskeruddannelseskurser, nordiske gæsteprofessorer, mobilitetsstipendier forprojekter/planlægningsmøder etc. Der uddeledes i 2000 ca. 41 millioner… Fortsæt læsning af NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi)

Nordisk Kollegium

Nordisk Kollegium Kollegiet er oprettet, som hjem for studerende fra de nordiske lande, medens de studerer ved universitetet og de andre højere læreanstalter i København, at skabe gode vilkår for disse, samt øge samfølelsen mellem de nordiske lande. Yder ikke økonomisk støtte. Spiseordning. Kun for studerende ved længerevarende, videregående uddannelser, der har bestået eksaminer svarende… Fortsæt læsning af Nordisk Kollegium

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturfond Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Fonden uddeler årligt omkring 27 millioner danske kroner til kulturprojekter i Norden eller nordiske projekter uden for Norden. De projekter, som får og har fået støtte, afspejler hele kulturlivet, og omfatter alt fra… Fortsæt læsning af Nordisk Kulturfond

Nordisk Speditørforbunds Stipendiefond

Nordisk Speditørforbunds Stipendiefond Videreuddannelse i udenlandske speditionsvirksomheder. Studier af forhold for nordisk speditionsvirksomhed eller for undervisning på nordiske universiteter, handelshøjskoler eller institutioner for højere handelsundervisning. Virksomhed, der udøves af nordiske speditører, jurister og andre til speditørstandens vel. Der uddeles årligt kr. 10.000. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtte

Nordisk Ungdomsarbejde – organisationsstøtte Organisationsstøtte kan bevilges til nordiske samarbejdsorganisationer for børn og unge med et regelmæssigt samarbejde også ud over rent organisatoriske kontakter. Samarbejdsorganisationen skal have medlemsorganisationer i mindst 3 nordiske lande eller selvstyrende områder. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordisk Anlægsgartnerlegat

Nordisk Anlægsgartnerlegat Støtte i form af uddannelsesstipendier til en anlægsgartnertekniker eller personer med lignende anlægsgartnerisk uddannelse, som i deres uddannelse og arbejde har vist en særlig flid og interesse for anlægsgartnerfaget. Uddeles een gang om året med min. 8-10.000 kr. Legatmodtagere forpligter sig til at lave en redegørelse om anvendelsen af midlerne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]