Nordisk InnovationsCenter

Nordisk InnovationsCenter Fondens formål er at udvikle det teknisk-industrielle forsknings- og udviklingssamarbejde i Norden gennem Fou-projekter, koordineringsprojekter og forprojekter. Ansøgningsskema findes på hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Nordisk Anlægsgartnerlegat

Nordisk Anlægsgartnerlegat Støtte i form af uddannelsesstipendier til en anlægsgartnertekniker eller personer med lignende anlægsgartnerisk uddannelse, som i deres uddannelse og arbejde har vist en særlig flid og interesse for anlægsgartnerfaget. Uddeles een gang om året med min. 8-10.000 kr. Legatmodtagere forpligter sig til at lave en redegørelse om anvendelsen af midlerne. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hørsholm Rotary Klub Nordisk Fond

Hørsholm Rotary Klub Nordisk Fond Yder stipendier til nordiske rotarianeres børn til studier i andre nordiske lande. Senere hen at opføre et hus for nordiske rotarianere. Legatportioner a 5.000 kr. Der uddeles årligt ca. 40.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelsesfond

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni´s understøttelsesfond At yde understøttelse til personer, der tidligere har været ansat i aktieselskabet Nordisk Solar Compagni og til afdøde arbejdstageres efterladte ægtefæller eller efterlevende børn, herunder stedbørn under 24 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni’s understøttelses Fond II

Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni´s understøttelses Fond II At yde understøttelse til personer, der er, eller var, ansat i A/S Nordisk Solar Compagni som filialdirektør eller dermed af A/S´ets direktion i dette tilfælde ligestillet stilling og efterladte. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]