Uddannelsesfonden for Lokalforeningerne i Byg Region 1 Nordjylland

Uddannelsesfonden for Lokalforeningerne i Byg Region 1 Nordjylland At yde støtte til uddannelses- og konsultative formål for medlemmerne i de tilsluttede lokalforeninger. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer i de tilsluttede lokalforeninger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Mål 2, Nordjylland

Mål 2, Nordjylland Med henblik på at støtte erhvervsudviklingen i Nordjylland kan især små og mellemstore virksomheder i udvalgte kommuner opnå tilskud i begrænset omfang til investeringer i produktionsbygninger og -udstyr. Samt til produkudvikling, markedsanalyser, foranalyser, dannelse af netværk m.h.p. vidensoverførsel m.m. Samt ikke mindst til uddannelse af virksomhedens ledere og ansatte og til ledige… Fortsæt læsning af Mål 2, Nordjylland