Nyborg Kommunes Uddannelseslegat

Nyborg Kommunes Uddannelseslegat Til elever, der har gået i Nyborg kommunale og private skoler. Til unge, der gennemgår en videre uddannelse. Yderligere oplysninger: Fonden søges efter bekendtgørelse i dagspresse og lokalpresse i maj. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand

Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand Til værdige trængende af Nyborg borger- og håndværkerstand. Ansøgningsblanket kan fås på kommunens Servicekontor. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg

Legatet til videreuddannelse af håndværkere i Nyborg Legatet tildeles håndværkere med svendebrev (mestre, svende eller lærlinge), der har eller har haft bopæl i Nyborg kommune. Ansøgningsblanket kan printes fra hjemmesiden. Skriv legatets navn i søgefeltet. Ansøgningsblanket udleveres også i Borgerservice [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune.

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune. Årlig nettoindtægt uddeles i legatportioner til fordel for økonomisk trængende og rekonvalescenter i Nyborg Kommune (4 fundatser henlagt til adm. af Nyborg byråds sociale udvalg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Arkitekt af Nyborg Jørgen Madsen og hustrus Legat

Arkitekt af Nyborg Jørgen Madsen og hustrus Legat 1) Værdige og trængende tømrersvende eller deres enker i Nyborg. 2) Værdige og trængende blinde, døve og vanføre i Fyns Stift. Samlet årlig uddeling kr. 20.000 Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til nedenstående adresse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]