Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Se også:Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SHjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SN. Tørrings understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Understøttelse til funktionærer, der er fratrådt grundet alder eller uarbejdsdygtighed, samt til enker eller børn efter sådanne funktionærer. Se også:Understøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SHjælpe- og understøttelsesfond for Pensionsberettigede funktionærer i Irma Fabrikerne A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SDen Kongelige Porcelainsfabrik A/S’ og Fajancefabrikken Aluminia […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Understøttelse af gamle og afgåede medarbejdere, samt medarbejdere i arbejde under langvarig sygdom. Se også:Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SHjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – Lindø

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – Lindø Se også:Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Stålskibsværft A/S Odense og LindøUnderstøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SHjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Slagtermestrenes Fond i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Slagtermestrenes Fond i Odense Se også:Slagtermestrenes KautionsinstitutOdense Børnehospitals FondFonden for W. A. Mozarts Odense SymfoniMCO Odense A/S’s MedarbejderfondReservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskningOdense Murerlaug (Odense Murermesterforening Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skotøjshandler af Odense Sigvard Abrahamsen og Hustrus Legatfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skotøjshandler af Odense Sigvard Abrahamsen og Hustrus Legatfond Sygdomsbekæmpende formål (kun landsforeninger og -organisationer). Se også:Forhenværende Skotøjshandler Peter Linds Fondvon Bülows Fideikommis LegatfondSigvard M Sørensen og hustru Johanne Marie Sørensens Fond til fordel for oprettelse af sygehjem i ØlgodSkomager Chr. Huus’s og hustrus LegatHarry Hoffmann og hustrus LegatLandslaugets Legatfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skoleinspektør Marius Jacobsen og hustru Astrid Schack Jacobsens mindelegat for elever fra Risingskolen, Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skoleinspektør Marius Jacobsen og hustru Astrid Schack Jacobsens mindelegat for elever fra Risingskolen, Odense Legatet/legaterne kan søges af tidligere elever fra Risingskolen og elever i skolens afgangsklasser. Legatet skal anvendes til videre uddannelse i Danmark eller udland. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøger/e og den ønskede uddannelse. Se også:Snedkermester Sophus Jacobsen og hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Radio-Klubs Hjælpefond af 1984

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Radio-Klubs Hjælpefond af 1984 Hjælp til trængende medlemmer af Odense Radio-Klub vedrørende reparationer, gaver og opstilling på institutioner af radio og tv. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at hjælpe trængende medlemmer af Odense Radio-Klub, Fyns Lytter- og Seerforening, til helt eller delvis at få betalt reparationer af TV og radioapparater, og at forære eller […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Skomagermestres Hustru- og Døtrelegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Skomagermestres Hustru- og Døtrelegat Yder understøttelse af værdigt trængende og ugifte døtre af forældre, der har været medlemmer af Odense Skomagerlaug, eller døtre af sådanne medlemmers efterkommere, eller sådanne medlemmers hus. Der uddeles årligt ca. 2.000 kr. Se også:Warmings LegatN. Tørrings understøttelsesfondKøbmand i Frederikssund Harald Idel og hustru Frederikke, født Bundes MindelegatOdense Frisørlaugs FondFrøken […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges