Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Understøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S Understøttelse til funktionærer, der er fratrådt grundet alder eller uarbejdsdygtighed, samt til enker eller børn efter sådanne funktionærer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skoleinspektør Marius Jacobsen og hustru Astrid Schack Jacobsens mindelegat for elever fra Risingskolen, Odense

Skoleinspektør Marius Jacobsen og hustru Astrid Schack Jacobsens mindelegat for elever fra Risingskolen, Odense Legatet/legaterne kan søges af tidligere elever fra Risingskolen og elever i skolens afgangsklasser. Legatet skal anvendes til videre uddannelse i Danmark eller udland. Yderligere oplysninger: Ansøgning skal indeholde oplysninger om ansøger/e og den ønskede uddannelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]