Odense Universitets Forskningsfond

Odense Universitets Forskningsfond Tilskud til universitetsformål der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. Ph.D. stud., post doc´er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med… Fortsæt læsning af Odense Universitets Forskningsfond

Odense Handelsstandsforenings Understøttelsesfond

Odense Handelsstandsforenings Understøttelsesfond Understøttelse til medborgere, der er eller har været medlem af fonden. Yderligere oplysninger: Odense Handelsstandsforening og sideordnede legater råder over midler, der fortrinsvis kommer tidligere medlemmer og deres efterladte tilgode. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Odense kommunes Trangslegat

Odense kommunes Trangslegat Til personer bosat i Odense, herunder enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte. Portioner à 1.000 kr til uddeling med 500 kr. i juni og december. Legatet annonceres i Ugeavisen, når der er ledige legatportioner. Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert. Legatportionerne bliver også annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der… Fortsæt læsning af Odense kommunes Trangslegat

Odense kommunes Uddannelseslegat

Odense kommunes Uddannelseslegat Til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Odense kommune (skal have boet i Odense i 5 år), således at ca. halvdelen anvendes til støtte af børn i den skolepligtige alder og ca. halvdelen til støtte for uddannelse af unge ud over denne alder. Legatet kan dog nydes af sådanne unge, uanset… Fortsæt læsning af Odense kommunes Uddannelseslegat