Odense Textilhandler Forenings Legater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Textilhandler Forenings Legater Kan søges af tidl. medlemmer eller nære slægtninge. Ansøgning med oplysning om økonomiske forhold. Se også:Polyteknisk Forenings og Civilingeniør Thorkil P. Fr. Mogensens og hustru AndreaK. M. Mogensens LegatNationaløkonomisk Forenings FondHaandværker- og Industriforeningen i Odense’s Legater af 1994Maskinmestrenes Forenings FællesfondDansk Brygmester Forenings HjælpefondOdense Handelsstandsforenings Understøttelsesfond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Universitets Forskningsfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Universitets Forskningsfond Tilskud til universitetsformål der normalt ikke kan forventes dækket af ordinære statsbevillinger eller tilskud. Kun i ganske særlige tilfælde kan der bevilges midler til apparatur. Uddelingerne skal fortrinsvis tilgodese yngre forskere (f.eks. Ph.D. stud., post doc´er og adjunkter) og kan kun undtagelsesvis anvendes til studerendes projekter. Støtte til opholdsudgifter i forbindelse med […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Murerlaug (Odense Murermesterforening Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Murerlaug (Odense Murermesterforening Understøttelsesfond Se også:Nakskov Murermesterforening understøttelsesfondUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøOdense Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SN. Tørrings understøttelsesfondUnderstøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/S

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Gråbrødre Kloster

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Gråbrødre Kloster Yder hel eller delvis fribolig til ældre. Se også:De Eilschowske BoligerViborg Gråbrødre KlosterRoskilde Kloster, Den Skeel-Iuel-Brahe’ske StiftelseGisselfeld KlosterOdense Tjenerforenings StiftelseKøbenhavns Kommunes fælleslegat vedrørende driften af Gammel Kloster

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Handelsstandsforenings Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Handelsstandsforenings Understøttelsesfond Understøttelse til medborgere, der er eller har været medlem af fonden. Yderligere oplysninger: Odense Handelsstandsforening og sideordnede legater råder over midler, der fortrinsvis kommer tidligere medlemmer og deres efterladte tilgode. Se også:N. Tørrings understøttelsesfondKolding Handelsstandsforenings understøttelsesfondRoskilde Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondOdense Murerlaug (Odense Murermesterforening UnderstøttelsesfondUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøRoskilde Detail’s […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense Kommunes Forskønnelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense Kommunes Forskønnelseslegat Støtte til foreninger, institutioner og lignende, der virker for byens forskønnelse. Se også:Odense kommunes TrangslegatOdense kommunes UddannelseslegatFonden for W. A. Mozarts Odense SymfoniKøbenhavns Kommunes legat for institutioner (foreninger)Kong Frederik den Niendes MindelegatKøbenhavns kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense kommunes Trangslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense kommunes Trangslegat Til personer bosat i Odense, herunder enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte. Portioner à 1.000 kr til uddeling med 500 kr. i juni og december. Legatet annonceres i Ugeavisen, når der er ledige legatportioner. Ansøgningsskema fremsendes efter annoncering mod frankeret svarkuvert. Legatportionerne bliver også annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Odense kommunes Uddannelseslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Odense kommunes Uddannelseslegat Til unge under uddannelse, der er hjemmehørende i Odense kommune (skal have boet i Odense i 5 år), således at ca. halvdelen anvendes til støtte af børn i den skolepligtige alder og ca. halvdelen til støtte for uddannelse af unge ud over denne alder. Legatet kan dog nydes af sådanne unge, uanset […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges