Hustømrernes Lotteri og Legatkasse for Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hustømrernes Lotteri og Legatkasse for Odense Fondens formål er at yde støtte til trængende gamle og syge tømrermestre og -svende og deres eventuelle enker, såfremt de er bosat i Odense kommune. Yderligere oplysninger: Ansøgeren skal være bosat indenfor Odense købstad. Se også:Hustømrernes Hjælpelegat af 1907Marie og P. C. Rasmussens legat for trængende gamle Købmænd i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Hjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Hjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Se også:Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for pensionsberettigede funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SFritids- og Feriefond til fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Handelsgartner af Odense F. W. Knudsen og hustru Pouline Kirstine, født PoulsensLegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Handelsgartner af Odense F. W. Knudsen og hustru Pouline Kirstine, født PoulsensLegat Hjælp til syge i Fyns stift. Se også:Handelsgartner Peter Berg og hustru, Valborg Berg, født Nielsen Egestads MindelegatJernstøber Andreas Edvard Hermann og hustru Elisabeth Pouline Hermann, født Voss’ MindelegatProprietær Daniel Wad og hustru Amalie Wad født Kjeldsens Legat oprettet af J. C. Wad, […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Haandværker- og Industriforeningen i Odense’s Legater af 1994

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Haandværker- og Industriforeningen i Odense´s Legater af 1994 Til trængende håndværkerenker og unge under håndværkermæssig uddannelse. Legatet kan kun søges af personer med tilknytning til foreningen. Legatportioner á 2.000-7.000 kr gives til studierejser i ind- eller udland. Rejsen skal have et erhvervsmæssigt sigte. Ansøgningsfrist annonceres. Kan kun søges af personer med tilknytning til foreningen. Se […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


H. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og Vejle

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

H. Chr. Petersen og hustrus Legat for værdige og trængende medlemmer af handelsstanden i Odense og Vejle Til stifternes søskende eller enker/mænd efter disse, stifternes søskendebørn og til tidligere ansatte i stifternes firma eller disses enker/mænd samt til Odense og Vejle handelsstandsforeninger. Se også:Vejle Handelsstands UnderstøttelsesfondSlagtermester af Sønderbrogade nr. 41 J. A. Jensen og hustrus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gunhild Marie Buchardt Hansens Fond for elever udgået fra Sct. Albani Skole i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gunhild Marie Buchardt Hansens Fond for elever udgået fra Sct. Albani Skole i Odense Støtte til videreuddannelse af elever fra Sct. Albani Skole i Odense. Se også:Viceborgmester Frk. Marie Jensens Legat til fordel for elever på Nærum SkoleViceborgmester Frk. Marie Jensens Legat til fordel for elever på Nyholte SkoleVestre Skoles FondHandelsskoleforstander Vald. Petersens LegatMurermester Chr. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Søren Møllers Familielegat – for Bagerlauget eller Bagermestrenes Korporation i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Søren Møllers Familielegat – for Bagerlauget eller Bagermestrenes Korporation i Odense Se også:Grosserer Søren Møllers FamilielegatGrosserer Søren Møllers Familielegat – for gamle personerGrosserer Traugott Møller og hustru Eva Møllers Børnebørns-LegatTraugott og Eva Møllers SlægtslegatGrosserer Traugott Møllers Medarbejderlegat til fordel for Eilif Øjgaard FrederiksenGrosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat I

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigs Legat for skuespillere og skuespillerinder ved Odense Teater

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigs Legat for skuespillere og skuespillerinder ved Odense Teater Se også:Frøken Ella Fogs Legat for unge skuespillere ved Det kgl. TeaterEmmy og Albert Luthers Legat for skuespillereAlma og William Wandahls Mindelegat til støtte for ældre skuespillere og skuespillerinderKgl. Operasanger Otto Steenbergs og Hustru Vita Steenbergs Studie- og RejselegatOpera og Skuespilfonden, Det Kgl. TeaterHelge Rungwalds […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet til fordel for Kristeligt Arbejde i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet til fordel for Kristeligt Arbejde i Odense Til støtte for kristeligt arbejde fortrinsvis i Fredens og Skt. Hans sogne i Odense. Se også:Legat til fordel for Kristeligt Arbejde i OdenseFondet til støtte for Kristeligt Socialt ArbejdeAntonette og Johannes Prip-Møllers FondDansk Arbejde, Odense Afdelingens JubilæumslegatVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingReservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskning

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges