Legat til fordel for Kristeligt Arbejde i Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat til fordel for Kristeligt Arbejde i Odense Støtte til kristeligt arbejde i fortrinsvis Skt. Hans og Fredens sogne i Odense. Se også:Legatet til fordel for Kristeligt Arbejde i OdenseFondet til støtte for Kristeligt Socialt ArbejdeAntonette og Johannes Prip-Møllers FondDansk Arbejde, Odense Afdelingens JubilæumslegatVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingReservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskning

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat for VUC Odense (VUC-Legatet)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat for VUC Odense (VUC-Legatet) Legat til yderligere uddannelse af nuværende studerende ved Odense VUC. Legat til studieophold i udlandet for en fastansat medarbejder ved Odense VUC. Støtte til forskning vedrørende voksenuddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgere kan tildeles flere legatportioner. Se også:OF-Legatet (VUC Legatet)Poul Søndergaards og hustru’s LegatDirektør L. Bech’s LegatMCO Odense A/S’s MedarbejderfondOdense Katedralskoles JubilæumslegatSkomager […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann født Seedorffs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann født Seedorffs Legat Til effektiv personlig støtte til ganske særligt lovende unge eller yngre videnskabsmænd eller videnskabskvinder, hvis videnskabelige virksomhed falder indenfor eller dog har berøring med det lægevidenskabelige fagområde, og navnlig således, at det tilstræbes ved passende årlige rundelige tilskud at sikre pågældende arbejdsfred gennem økonomisk uafhængighed […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand i Odense Johan og Hanne Weimann, født Seedorff’s Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand i Odense Johan og Hanne Weimann, født Seedorff´s Legat Effektiv støtte til unge eller yngre videnskabsmænd, hvis videnskabelige virksomhed har berøring med det lægevidenskabelige fakultets område, samt til Københavns og omliggende kommuners forskønnelse. Yderligere oplysninger: Det årlige dispositionsbeløb skal ifølge legatets fundats anvendes til ´effektiv personlig støtte til ganske særligt lovende unge eller yngre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand i Odense Andreas Mathiesen og hustru Carla Christine Mathiesens Legat Der ydes stipendier eller rentefri lån til uddannelse på handelshøjskoler eller lign. institution og til uddannelsesophold i udlandet for unge handelsfolk – dog ikke lærlinge – som er, eller som har været ansat hos medlemmer af Odense Handelsstandsforening. Se også:Andreas Mathiesen og hustrus LegatManufakturhandler […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Klint-Fonden, Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Klint-Fonden, Odense Støtte til unge under uddannelse indenfor industri og handel, særlig kunsthåndværk. Le Klint´s medarbejdere har fortrin. Støtte til nuværende og tidligere medarbejdere i le Klint A/S ved legater og lån. Se også:Klint-FondenMCO Odense A/S’s MedarbejderfondFru Anna Clemens Pedersens MindelegatFonden for Medarbejdere hos Hindsgaul Mannequins A/SOdense Handelsstandsforenings UnderstøttelsesfondHjælpe- og Understøttelsesfond for nuværende og tidligere […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Odense

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, Odense Der kan ansøges om støtte til: 1.Grundvidenskabelig og klinisk udforskning af leukæmi, fortrinsvis leukæmiformer hos børn. 2.Til kræftforskning i øvrigt. 3.Grundforskning og klinisk forskning indenfor medicinsk cellebiologi, fortrinsvis transmembransal mekanismer og celtransmembransal signaltransduktion og cellulære sekretions mekanismer især i mastceller og leukocytter og den deraf afledte forskning. Ansøgningen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gartnernes Hjælpeforening for Odense og Omegn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gartnernes Hjælpeforening for Odense og Omegn Kan søges af ældre gartnere eller enker af gartnere, der har været medlemmer af Handelsgartnerforeningen eller den tidligere Odense kreds af Almindelig Dansk Gartnerforening. Se også:Gartnernes HjælpeforeningGartnernes HjælpefondJydske Gartneres Hjælpeforening i ÅrhusDEG’s understøttelsesfondN. Tørrings understøttelsesfondGartnere af Svendborg Brdr. Aksel og Peder Aage Hansens Mindelegat Gartneriet Belvedere, Svendborg

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Fondens midler anvendes til etablering og drift af en campingplads for arbejdere på Odense Staalskibsværft. Se også:Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Stålskibsværft A/S Odense og LindøUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Stålskibsværft A/S Odense og Lindø

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Stålskibsværft A/S Odense og Lindø Se også:Understøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/S Odense – LindøFritids- og Feriefond til fordel for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SHjælpefond ved Dødsfald gældende for arbejdere på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for funktionærer på Odense Staalskibsværft A/SUnderstøttelsesfond for arbejdere på Odense Staalskibsværft […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges