Ella Marie Lundsteds Legat til understøttelse for enker efter politibetjente i Odense Købstad

Ella Marie Lundsteds Legat til understøttelse for enker efter politibetjente i Odense Købstad Yder huslejehjælp til enker efter polititjenestemænd, der ved deres død var medlemmer af Odense Politis Understøttelses Forening. 20-30 legatportioner a 1.000-3.000 kr. Der uddeles årligt ca. 27.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Dansk Arbejde, Odense Afdelingens Jubilæumslegat

Dansk Arbejde, Odense Afdelingens Jubilæumslegat Legatportion på 15.000 kr. kan fortrinsvis søges af fynboer til hjælp til videreuddannelse indenfor handel og industri af ansøgere, der er fyldt 21 år. Ansøgning skal indeholde kort beskrivelse af hidtidige uddannelsesforløb, økonomisk baggrund, og hvorledes legatet vil blive benyttet. Ingen papirer returneres. Kun legatmodtageren vil modtage besked. Ansøgninger indsendes… Fortsæt læsning af Dansk Arbejde, Odense Afdelingens Jubilæumslegat