Særligt legat for søværnets officerer

Særligt legat for søværnets officerer Stiftet 1851 af en del af søetatens faste mandskab. Formålet er at give medlemmernes enker huslejehjælp og begravelsesstøtte, samt yde støtte til HOD medlemmer fra søværnet eller disses ægtefæller i særlige sociale situationer. Der optages p.t. ikke nye medlemmer ift. enke- og begravelseshjælp. Officerer af søværnet og medlemmer af HOD… Fortsæt læsning af Særligt legat for søværnets officerer

Knud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmænd

Knud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmænd Uddeling til studerende ved Københavns Universitet, til fremme og gennemførelse af deres studier, derunder til ophold i udlandet i tilslutning til studierne eller i fortsættelse af afsluttende studier. Yderligere oplysninger: Legatet er til fordel for studerende ved Københavns Universitet, der… Fortsæt læsning af Knud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmænd

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning efter trang. Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttraumatiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres… Fortsæt læsning af Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond Værdige, trængende, afskedigede officerer og dermed ligestillede, underofficerer, officianter, fenriker, befalingsmænd af stampersonelgruppen i Den Danske Hær samt ubemidlede enker og børn efter de nævnte personer. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist efter opslag. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]