Særligt legat for søværnets officerer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Særligt legat for søværnets officerer Stiftet 1851 af en del af søetatens faste mandskab. Formålet er at give medlemmernes enker huslejehjælp og begravelsesstøtte, samt yde støtte til HOD medlemmer fra søværnet eller disses ægtefæller i særlige sociale situationer. Der optages p.t. ikke nye medlemmer ift. enke- og begravelseshjælp. Officerer af søværnet og medlemmer af HOD […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Knud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmænd

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Knud Herluf Lindholms Legat til fordel for sønner og døtre af danske officerer eller embedsmænd Uddeling til studerende ved Københavns Universitet, til fremme og gennemførelse af deres studier, derunder til ophold i udlandet i tilslutning til studierne eller i fortsættelse af afsluttende studier. Yderligere oplysninger: Legatet er til fordel for studerende ved Københavns Universitet, der […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Enkelegat for Musikere Musikdirigenter og Officerer af Specialgruppen ved Den Kongelige Livgarde

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Enkelegat for Musikere Musikdirigenter og Officerer af Specialgruppen ved Den Kongelige Livgarde Se også:Christian den X’s MindelegatChristian den IX’s MindelegatJydsk-Fynsk Isenkræmmerforenings EnkelegatFrederik den IX’s MindelegatDen Kongelige Livgardes Officerskorps FondPrins Jean af Orleans Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede Understøttelsesforening har som formål at yde økonomisk støtte til pensionerede officerer af hæren og hærhjemmeværnet og til enker/enkemænd eller børn efter disse. Legater uddeles af bestyrelsen efter motiveret ansøgning efter trang. Økonomisk støtte kan f.eks. ydes til sociale forhold, uddannelsesstøtte, posttraumatiske lidelser, begravelsesstøtte, m.m. Ansøgningsskema kan rekvireres […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Den af Hærens faste officerer og ligestillede oprettede understøttelsesforeningsLegatfond Værdige, trængende, afskedigede officerer og dermed ligestillede, underofficerer, officianter, fenriker, befalingsmænd af stampersonelgruppen i Den Danske Hær samt ubemidlede enker og børn efter de nævnte personer. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfrist efter opslag. Se også:Den af hærens faste officerer og ligestillede oprettede UnderstøttelsesforeningOberst A. P. Christensens LegatChristian den […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges