Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune.

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune. Årlig nettoindtægt uddeles i legatportioner til fordel for økonomisk trængende og rekonvalescenter i Nyborg Kommune (4 fundatser henlagt til adm. af Nyborg byråds sociale udvalg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Købmand H. C. Søe’s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted

Købmand H. C. Søe´s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted Videreuddannelse ved landets universiteter og højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Kan desuden søges af studerende på gymnasier og seminarier. Søges efter bekendtgørelse i det lokale blad i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fredensborg-Humlebæk Kommunes Fælleslegat for Personer i økonomisk trang

Fredensborg-Humlebæk Kommunes Fælleslegat for Personer i økonomisk trang Uddeles til personer der er bosat i Fredensborg og humlebæks bydistrikter, og som er i økonomisk trang. Beslutning om tildeling træffes af Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgningsfrist annonceres i lokalavisen medio august måned. 7-9 legatportioner a 1.500 kr. Der uddeles årligt ca. 12.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]