Overlæge Skat Baastrups Jubilæumslegat

Overlæge Skat Baastrups Jubilæumslegat Til unge læger til hjælp ved videnskabeligt arbejde, der udføres eller påbegyndes på Regionshospitalet Skive, fortrinsvis på Medicinsk Afdeling. Der kan søges indenfor en beløbsramme af 10.000 kr. Uddeles sædvanligvis få uger efter ansøgning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat

Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat Til Fru Jutta Bojsen Møllers Legat. Til Kvinderegensen. Til hjælp til enligt stillede, trængende gamle. Til hjælp til medicinske kandidater, kvindelige eller mandlige, til videreuddannelse. Medlemmer af legatstifterens slægt har fortrinsret, når de i øvrigt opfylder betingelserne. Ansøgninger skal indeholde udførlige og attesterede… Fortsæt læsning af Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat

Overlæge Geert Espersen og hustrus Legat

Overlæge Geert Espersen og hustrus Legat Uddannelse. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til en eventuelt flere flittige og dygtige elever på Thisted Gymnasium og fortrinsvis fra landdistrikterne. Endvidere til mindst 2 flittige og dygtige studenter fra Thisted Gymnasium til hjælp ved de pågældendes videre uddannelse ved Københavns eller Århus universiteter. Ansøgningsskemaerne fås dels på universiteterne dels… Fortsæt læsning af Overlæge Geert Espersen og hustrus Legat