Professor Overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Overlæge Sophus H. Johansens Fond af 23. august 1981 Fremme yngre lægers forskning indenfor anæstesiologi. Kan søges af yngre læger med dansk statsborgerskab og bosiddende i Danmark. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. Se også:Dansk Golf Fond af 6. juni 1981relæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologerDansk Selskab for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Peter Christian Abildgaards Fond og Overlæge Hans A. Madsen og hustrus fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Peter Christian Abildgaards Fond og Overlæge Hans A. Madsen og hustrus fond Se også:Købmand Peter Madsen af Slagelse og afdøde hustrus Legat for Haandværker- og Industriforeningen i SlagelseFrøken Jytte Abildgaards FondOverlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus FondOverlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskningE. Bøg Madsens FondS. M. Andersen og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Skat Baastrups Jubilæumslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Skat Baastrups Jubilæumslegat Til unge læger til hjælp ved videnskabeligt arbejde, der udføres eller påbegyndes på Regionshospitalet Skive, fortrinsvis på Medicinsk Afdeling. Der kan søges indenfor en beløbsramme af 10.000 kr. Uddeles sædvanligvis få uger efter ansøgning. Se også:Forskningsfond for Læger ved Medicinsk-Lungemedicinsk Afdeling 4, Københavns Amts SygehusvæsenDansk Arbejde, Odense Afdelingens JubilæumslegatSkive Diskontobanks JubilæumslegatHenrik […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge, dr. med. Alfred Helsted og hustru, dr. med. Eli Møllers Legat Til Fru Jutta Bojsen Møllers Legat. Til Kvinderegensen. Til hjælp til enligt stillede, trængende gamle. Til hjælp til medicinske kandidater, kvindelige eller mandlige, til videreuddannelse. Medlemmer af legatstifterens slægt har fortrinsret, når de i øvrigt opfylder betingelserne. Ansøgninger skal indeholde udførlige og attesterede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskning

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskning Se også:C. M. Hess ArbejderlegatNovo Nordisk FondenProfessor Suad Al-Kassab’s FondGrosserer M. Brogaard og Hustrus Mindefond, OdenseOverlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus FondFonden til fremme af klinisk-farmakologisk forskning inden for epileptologien

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups Legat Til støtte for lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp indenfor det klinisk/kemiske område. Der kan søges enkelte legatportioner op til kr. 150.000. Se også:Lungeforeningen Boserup Minde’s Fælleslegat til fremme af foreningens virkeOverlæge Hess Thaysen og Hustrus Fond til opmuntring af intern medicinsk klinisk forskningGeneralkonsul Glückstadts LegatOverlæge dr. med. Poul […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Kjeld Andersen og Hustru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Kjeld Andersen og Hustru Ebba Andersen, født Kielbergs Legat Se også:Arkivar Albert Andersen og Hustru Ebba, født Graefs LegatGrosserer Christian Andersen og hustru Ingeborg Ovidia Signe Andersen, født Schmidts Legat (Fond)Vinhandler Jørgen Dreyer og hustru Elisabeth Dreyer, født Andersen’s LegatDyrlæge H.L. Emilius Olsen og Hustru Karen Sophie Olsens Legat og Dyrlæge Thor Oluf Andersen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus Fond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus Fond Støtte til dels lægevidenskabelig forskning i Danmark og dels til personer under fortrinsvis postgraduat uddannelse. Der uddeles årligt ca. 30-40.000. Se også:H. F. Christiansen og Hustrus MindefondOverlæge dr. med. Poul M. Færgemans LegatOverlæge Geert Espersen og hustrus LegatPoul Martin von Bülow og Hustru Anna Amalie von Bülow, født […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge Geert Espersen og hustrus Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge Geert Espersen og hustrus Legat Uddannelse. Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til en eventuelt flere flittige og dygtige elever på Thisted Gymnasium og fortrinsvis fra landdistrikterne. Endvidere til mindst 2 flittige og dygtige studenter fra Thisted Gymnasium til hjælp ved de pågældendes videre uddannelse ved Københavns eller Århus universiteter. Ansøgningsskemaerne fås dels på universiteterne dels […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overlæge dr. med. Poul M. Færgemans Legat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overlæge, dr. med. Poul M. Færgemans Legat Støtte til lægevidenskabelig forskning ved Århus Universitetshospital, Risskov. Der uddeles ca. 15.000 kr hvert andet år. Se også:Fonden til Psykiatriens Fremme (Petra og Chris Andersen Fonden)Overlæge Poul Martin Christiansen og Hustrus FondOverlæge Johan Boserup og Lise Boserups LegatKirstine FondenPoul og Sylvia Schierbecks LegatMarie Forsbergs Legat tilhørende Onkologisk Afdeling […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges