Overlæge Dr. Med. Torben Geills Fond

Overlæge, dr. med. Torben Geills Fond Kan tildeles en forsker, som arbejder ved en dansk institution med klinisk geriatrisk eller gerontobiologisk forskning. Legatmidlerne kan i almindelighed ikke anvendes som tilskud til rejseaktiviteter. Legatsummen på 50.000 kr. vil evt. kunne deles mellem flere ansøgere. Ansøgningen skal indeholde ansøgerens curriculum vitae, detaljeret redegørelse for projektet og dets… Fortsæt læsning af Overlæge Dr. Med. Torben Geills Fond

Overlæge Finn Jensen og hustru Kirsten Finn Jensens Fond

Overlæge Finn Jensen og hustru Kirsten Finn Jensens Fond At bidrage til at udøvere af klassisk musik i deres virke kan få mulighed for at benytte instrumenter som ellers økonomisk ville være umuligt eller vanskeligt for dem at råde over. Støtte ydes fortrinsvis til yngre professionelle, postgraduate musikere og lovende elever i de højere klasser… Fortsæt læsning af Overlæge Finn Jensen og hustru Kirsten Finn Jensens Fond

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og Hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat

Overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen og Hustru Ellen Geert-Jørgensens Forskningslegat Legats formål er at bidrage til fremme af udforskning af den maniodepressive psykose. Vejledning rekvireres hos fondens administrator efter bekendtgørelse i ´Ugeskrift for Læger´ omkring nytår og ansøgning indsendes i 3 kopier. Der uddeles årligt ca. 200.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

relæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer

Ørelæge L. Mahlers og overlæge N. R. Blegvads rejselegater for yngre otolaryngologer Rejselegater til yderligere udvikling og dygtiggørelse af 2 yngre danske otolaryngologer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]