Karen Margarethas Sommerophold for Unge Piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen Margarethas Sommerophold for Unge Piger At finansiere ophold for unge piger på skibet Fulton eller Postgården i Assens. Se også:Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelseMartin Fisker og Karen Fiskers MindelegatKancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerGisselfeld Livrentefond for piger af alle stænderKancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger At støtte trængende piger, der er fyldt 50 år, og som bor i Roskilde eller Københavns kommune. Se også:Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerEnkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte pigerBodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger Støtte til trængende piger. Yderligere oplysninger: Støtten ydes kun til enlige kvinder over 50 år, der er bosat i Roskilde eller Københavns kommuner. Se også:Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerEnkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte pigerBodil […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger Legatet tildeles fhv. husbestyrerinder eller vanskeligt stillede kvinder, som ikke har været gift, er født i Danmark og med bopæl øst for Storebælt. Den årlige indtægt må ikke overstige Folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. Se også:Grosserer Jens Holsts LegatGisselfeld Livrentefond for piger […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gisselfeld Livrentefond for piger af alle stænder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gisselfeld Livrentefond for piger af alle stænder Til udbetaling af livrenter. Kan kun søges af ugifte piger, som regel kun børn. Indskud 1.000 kr. Se også:Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte pigerGisselfeld KlosterKancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerKaren Margarethas Sommerophold for Unge PigerBodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelseKancilliraadinde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Enkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Enkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte piger Fortrinsberettiget er familiemedlemmer. Herefter til en trængende og værdig enke efter, eller ugift datter af en mand, som har beklædt et stats- eller kommunalt embede i København eller Frederiksberg. Yderligere oplysninger: Legatet kan ikke søges undtagen efter bekendtgørelse. Se også:Skibsreder F. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse Legatportioner til uddannelse for unge piger. Yderligere oplysninger: Legatet udbetales 2 gange årligt til 2 unge piger, der har mistet den ene eller begge forældre og udbetales som uddannelseshjælp for de unge piger fra deres 15. til 20. år. Fortrin har slægtninge til Bodil Marie […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges