Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger

Grosserer Jens Holsts Livrentefond for ugifte piger Legatet tildeles fhv. husbestyrerinder eller vanskeligt stillede kvinder, som ikke har været gift, er født i Danmark og med bopæl øst for Storebælt. Den årlige indtægt må ikke overstige Folkepensionens grundbeløb med pensionstillæg. Ansøgningsskema fås ved indsendelse af frankeret svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Enkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte piger

Enkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte piger Fortrinsberettiget er familiemedlemmer. Herefter til en trængende og værdig enke efter, eller ugift datter af en mand, som har beklædt et stats- eller kommunalt embede i København eller Frederiksberg. Yderligere oplysninger: Legatet kan ikke søges undtagen efter bekendtgørelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse

Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse Legatportioner til uddannelse for unge piger. Yderligere oplysninger: Legatet udbetales 2 gange årligt til 2 unge piger, der har mistet den ene eller begge forældre og udbetales som uddannelseshjælp for de unge piger fra deres 15. til 20. år. Fortrin har slægtninge til Bodil Marie… Fortsæt læsning af Bodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede piger under uddannelse