Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist. Se også:Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens StiftSognepræst Lørup […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og Præsteenker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og Præsteenker Understøttelse til ubemidlede ugifte præstedøtre eller præsteenker. Se også:Pastor Chr. Gyldendal og hustrus LegatPastor Alexander Brandt og Hustru’s LegatPastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtreLegatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre Understøttelse af ugifte værdigt trængende døtre af afdøde præster, fortrinsvis præster i Sunds herred, Svendborg amt. Yderligere oplysninger: Indtægterne uddeles ved ledighed af biskoppen over Fyns Stift. Se også:Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFrøknerne Wibekke […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift Yder økonomisk støtte fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stifts med flere. Legatet skal søges i september måned. Se også:Pastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Karen Wilhelmine Wessel-Browns Legat for Fynske og Sjællandske Præstedøtre

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Karen Wilhelmine Wessel-Browns Legat for Fynske og Sjællandske Præstedøtre Se også:Frøken Karen Hauschild Pedersens LegatFrøken Laura Leth’s LegatRentier Peter Johannes Christiansen og Frøken Karen Caroline Christiansens Slægtslegat.A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord’s MedarbejderfondFrøken Karen Sastrups Legat til fordel for trængende ugifte Selverhvervende kvinderDe Fynske Landboforeningers Jubilæumsfond af 19. Marts 1981

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Biskop dr. phil. og theol. B. J. Fog’s Legat for fattige præstedøtre i den Danske Folkekirke

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Biskop dr. phil. og theol. B. J. Fog´s Legat for fattige præstedøtre i den Danske Folkekirke Til fattige præstedøtre. Se også:Biskop J. P. Mynster’s JubilæumslegatSognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stiftPræsteenkehjemmets FælleslegatPastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFru E. Schaltz’s Legat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges