Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre

Pastor C. E. Suhrs og hustrus Legat for ugifte præstedøtre Understøttelse af ugifte værdigt trængende døtre af afdøde præster, fortrinsvis præster i Sunds herred, Svendborg amt. Yderligere oplysninger: Indtægterne uddeles ved ledighed af biskoppen over Fyns Stift. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift

Legatet til fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stift Yder økonomisk støtte fordel for præstedøtre og præsteenker samt enker efter skolelærere og kirkesangere i Fyens Stifts med flere. Legatet skal søges i september måned. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]