Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborgs Legater Yder uddannelsesstøtte, rejselegater m.v. til unge, der har rødder i foreningens område og videreuddanner sig inden for handel, fabrikation og dermed beslægtede erhverv eller liberale erhverv. Årsopgørelse og kendskab til et medlem af foreningen skal være til stede. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner At understøtte medlemmer som formedelst alderdom, svaghed eller uheld er blevne trængende. Yderligere oplysninger: At understøtte medlemmer, som p.g.a. alderdom, svaghed eller uheld er blevet økonomisk dårligt stillede og enker og børn under 14 år efter medlemmer, for så vidt de anses for økonomisk dårligt stillede samt… Fortsæt læsning af Understøttelsesforeningen for Næstved, Præstø, Møn og Vordingborg kommuner

Sagfører af Præstø Johannes Henry Krarups Legat

Sagfører af Præstø Johannes Henry Krarups Legat Legatudbetalinger til mindrebemidlede enker, fraskilte, fraseparerede og ugifte piger samt studerende af slægterne Krarup og Claudi samt til værdigt trængende i Præstø købstad og Vordingborg nordre birk. Yderligere oplysninger: De studerende af slægterne Krarup og Claudi skal være efterkommere efter Niels Bygum Christian Krarup/Henriette Manniche og Johannes Gottschalck… Fortsæt læsning af Sagfører af Præstø Johannes Henry Krarups Legat