Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S

Understøttelsesfonden for Nuværende og Tidligere Arbejdere ved Scandia-Randers A/S Yder støtte til tidligere arbejdere og Scandia-Randers og disses enker, når disse som følge af alder eller sygdom uforskyldt er afskedigede fra Scandia, samt støtte ved mærkedage. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Randers Sportsklub Frejas Fond

Randers Sportsklub Frejas Fond Bidrage til idrætslige formål i Randers Sportsklub Freja. Yderligere oplysninger: Fonden er kun til internt brug. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Randers Handelsstandsforenings Uddannelseslegater

Randers Handelsstandsforenings Uddannelseslegater Støtte til unge til videreuddannelse inden for handel og med handel beslægtede virksomheder, såsom industri, bank, revisions- og shippingvirksomhed. Yderligere oplysninger: Der skal dokumenteres bopælsmæssig tilknytning til Randers. Kontaktadresse: Vestergade 66 8900 Randers. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]