Randers Arbejderes Bygge- og Alderdomsunderstøttelsesforenings legat

Randers Arbejderes Bygge- og Alderdomsunderstøttelsesforenings legat Til medlemmer af Randers Arbejderes Bygge- og Alderdomsunderstøttelsesforening. Betingelser for at komme i betragtning ved uddeling af legater er at vedkommende er fyldt 60 år og har været medlem i 15 år. Ansøgning skal indeholde medlemsnummer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Randers Handelsstandsforenings Uddannelseslegat

Randers Handelsstandsforenings Uddannelseslegat Støtte til unge til videreuddannelse inden for handel og med handel beslægtede virksomheder, såsom industri, bank, revisions- og shippingvirksomhed. Bopælsmæssig tilknytning til Randers skal dokumenteres [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lektor Hulgaard Mikkelsen og hustrus fond for studenter dimitteret fra Randers Statsskole

Lektor Hulgaard Mikkelsen og hustrus fond for studenter dimitteret fra Randers Statsskole Yder legater til skiftevis mandlig og kvindelig student, der vil studere ved Aarhus Universitet eller Tandlægehøjskolen i Århus. Legatet uddeles ved translokation. Legatet kan ikke søges af andre end årets studenter. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

De Brock-Bredalske Legater i Randers

De Brock-Bredalske Legater i Randers §6 Fattige eller uformuende enker og enkemænd af handelsstand eller af byens byråd eller dens præster, rektorer og lærere, eller i mangel af sådanne ansøgere, af andre hæderlige og honnette trængende familier eller ældre og svagelige kvinder. §16 Unge i Randers hjemmehørende sømænd til uddannelse på navigationsskole eller skoleskib. §18… Fortsæt læsning af De Brock-Bredalske Legater i Randers