Stud. scient. Johan Dohlmanns Rejselegat for geologistuderende

Stud. scient. Johan Dohlmanns Rejselegat for geologistuderende At yde støtte til studieophold, feltarbejde, rejser og ekskursioner for hovedfagsstuderende i geologi ved Københavns Universitet, fortrinsvis for de ansøgere, som har vanskeligt ved at opnå støtte andetsteds fra. Yderligere oplysninger: Ansøgninger skal indeholde relevante oplysninger, herunder også budget for planlagte aktiviteter, såvel som regnskaber for afholdte aktiviteter,… Fortsæt læsning af Stud. scient. Johan Dohlmanns Rejselegat for geologistuderende

Rejselegat (Tode Legatet) fra Det Medicinske Selskab i København

Rejselegat (Tode Legatet) fra Det Medicinske Selskab i København 1. Yngre læger, der har gjort sig gældende inden for forsknings- og uddannelsesområdet, og som ved besøg på udenlandsk forskningscenter kan opnå stimulation til opdyrkning af et arbejdsområde, der vil være til gavn for det danske sundhedsvæsen i videste forstand. 2. Etablerede læger, der har gjort… Fortsæt læsning af Rejselegat (Tode Legatet) fra Det Medicinske Selskab i København

Rejselegat fra Den Franske Ambassade i Danmark

Rejselegat fra Den Franske Ambassade i Danmark Afdelingen for Forskning og Videregående Uddannelse tilbyder hvert år støtte til en flybillet Danmark-Frankrig t/r på 1500 kr. (NB: udrejse fra Danmark, idet støtten udelukkende gælder studierelevante rejser) til studerende på specialeniveau og PhD-studerende, dog ikke til praktikophold. Benyt ansøningsskemaet, som findes på CampusFrances hjemmeside. Ansøgningsperioden er fra… Fortsæt læsning af Rejselegat fra Den Franske Ambassade i Danmark

Rejselegat til fordel for læger

Rejselegat til fordel for læger Rejselegat er for læger inden for hospitalsvæsenet med henblik på i udlandet at erhverve kendskab til nye operationsmetoder eller behandlinger. Der uddeles forventeligt 1-2 legatportioner til et samlet beløb på kr. 100.000,-. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor H. P. Steensby’s Rejselegat for geografer

Professor H. P. Steensby´s Rejselegat for geografer Rejselegat for yngre kandidater/magistre i geografi, undtagelsesvis geografi-studerende. Yderligere oplysninger: Legatkapitalens årlige renter uddeles til personer, der enten har taget eller forbereder sig til skoleeksamen eller magisterkonferens med geografi som hovedfag. Studerende vil dog undtagelsesvis, og hvor særlige omstændigheder taler derfor, kunne nyde godt af legatet i deres… Fortsæt læsning af Professor H. P. Steensby’s Rejselegat for geografer

Professor Dr. Theol. Jens Nørregaards Rejselegat for teologiske kandidater

Professor Dr. Theol. Jens Nørregaards Rejselegat for teologiske kandidater Rejselegat for teologiske kandidater. Legatet kan kun søges efter opslag. Ansøgning må indeholde C.V., herunder cpr-nr., og publikationslister samt en kort beskrivelse af og budget for, hvorledes støtte fra legatet tænkes anvendt. Der udfærdiges ikke afslag til legatansøgere, der ikke kommer i betragtning. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]