Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø’s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v.

Grosserer P. Ravnsø og hustru Marie Ravnsø´s Legat til rekreation for træsko- ogskotøjshandlere i Aarhus m.v. Træsko- og skotøjshandlere i Århus eller disses enker. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]