S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer

S. M. Christensen og Hustru Charlotte Christensens Legat til rekreationsophold for gamle, svagelige personer Til gamle og svagelige personer. Original lægeattest skal vedlægges ansøgning. Ansøgningsskema rekvireres ved indsendelse af frankeret svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker

Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker Fondens formål er at yde støtte til ferie- og rekreationsophold for sygeplejersker, der er medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Yderligere oplysninger: For legaterne gælder, at de uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og at de kun tildeles medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, samt at der… Fortsæt læsning af Fællesfonden til Ferie- og Rekreationsophold for sygeplejersker