Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune Efter uddeling af beløb til 2 lærere ved Brandstrup Skole, ydes restbeløbet som hjælp til mindrebemidlede unge (18-25 år) under uddannelse. Yderligere oplysninger: Af det årlige renteafkast af legatkapitalen uddeles – efter annoncering og på grundlag af konkrete ansøgninger – årligt portioner mindst svarende til… Læs mere Uddannelseslegat fond for unge bosat eller opvokset i Rødby kommune

Sparekassen Rødby’s Legat

Sparekassen Rødby´s Legat Til almennyttige og velgørende formål, uddannelses- og erhvervsfremmende formål, informations- og oplysningsformål, kulturelle og humanitære formål samt foreningsaktiviteter, alt sammen med tilknytning til Sparekassen Rødby´s kundeområde. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sparekassen Rødby’s Legat (Fond)

Sparekassen Rødby´s Legat (Fond) Almennyttige, velgørende, uddannelses-, erhvervsfremmende, informations- og oplysnings-, kulturelle og humanitære formål samt upolitiske foreningsaktiviteter med tilknytning til Sparekassen Rødbys kundeområde. Yderligere oplysninger: Enhver uddeling af legatet sker efter bestyrelsens skøn. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]