Samsø-Fonden

Samsø-Fonden Samsø-Fonden ejer alle aktier i Samsø-Linien ApS for at sikre selskabet nødvendig stabilitet. Samsø-Fonden yder støtte til fremme af kreativitet, idrætsaktiviteter og turisme på Samsø. Yderligere oplysninger: Ansøgning sker efter opslag/annonce i lokale blade. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

BG Bank Samsø’s Fond

BG Bank Samsø´s Fond Almennyttige og almenvelgørende formål, der har særlig sigte på interesser på Samsø, herunder navnlig foranstaltninger til fremme af erhvervslivet på øen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]