Skælskør Borger- og Håndværkerstiftelses Legater

Skælskør Borger- og Håndværkerstiftelses Legater Yder legatportioner til ældre håndværkere og andre næringsdrivende, der har drevet næring i Skælskør købstad, samt disses enker, eventuelt fraskilte hustruer samt døtre, alt for så vidt de ikke lever i ægteskab, fortrinsvis til støtte for boligudgifter. Legatet averteres august/september. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]