Tømrermester S.M. Grumstrup og hustrus Legat til fordel for Skanderborg By og dens indbyggere

Tømrermester S.M. Grumstrup og hustrus Legat til fordel for Skanderborg By og dens indbyggere Uddeling af afkast af kapital til kulturelle formål og trængende personer, herunder også til unge menneskers uddannelse til en livsgerning. Yderligere oplysninger: Blanketter til brug ved ansøgning fås ved henvendelse til borgerbutikken. Der er krav om tilknytning til Skanderborg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune Tilgodeser syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller hos Kultur og Fritid i Skanderborg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]