Skive Andelsslagteris Jubilæumslegat

Skive Andelsslagteris Jubilæumslegat Kan søges til skoleophold i forbindelse med godkendte landsbrugsuddannelser (modul 1, 2, 3 og 4) samt agrarøkonom-, landbrugstekniker-, agronom- og husholdningsuddannelser. Ansøger skal have tilknytning til Skiveegnen. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse eller hos: Skiveegnens Familielandbrug, Ågade 8, 7800 Skive, tlf. 96 14 40 00 og returneres til Salling Landboforening. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af Skive Andelsslagteris Jubilæumslegat

Skive Kommunes Bistandslegat

Skive Kommunes Bistandslegat Fortrinsvis til enlige kvinder bosiddende i Skive og til langvarigt sygdomsramte, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte. Legatportioner a 1.000 kr. Annonceres i den lokale dagspresse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skive Tekniske Skoles Uddannelsesfond

Skive Tekniske Skoles Uddannelsesfond Legaterne skal anvendes til videregående uddannelse inden for håndværk og industri. Tildelingen af legater kan kun ske til elever, der har gennemført en uddannelse på Skive Tekniske Skole eller til elever fra Skive Kommune, som har gennemført en tilsvarende ungdomsuddannelse på en anden teknisk skole. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fond for Skive KFUM & K’s Ejendomsselskab

Fond for Skive KFUM & K´s Ejendomsselskab Ejendomsselskab for KFUM & K i Skive, skaffe lokaler til loppemarked, økonomisk støtte til KFUM & K i Skive. Yderligere oplysninger: Der ydes kun støtte til formål inden for Skive kommune. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Udgivet
Kategoriseret som Kultur Mærket

Den Selvejende Institution Skive Tekniske Skoles Servicecenter (Fond)

Den Selvejende Institution Skive Tekniske Skoles Servicecenter (Fond) At støtte aktiviteter, der højner uddannelses- og serviceniveauet for de industrielle og håndværksmæssige uddannelser under de tekniske skoler og som offentlige/private støttemuligheder ikke fremmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]