Skiveegnens kalk- og mergelselskabs legat

Skiveegnens kalk- og mergelselskabs legat Kan søges til skoleophold i forbindelse med godkendte landsbrugsuddannelser (modul 1, 2, 3 og 4) samt agrarøkonom-, landbrugstekniker-, agronom- og husholdningsuddannelser. Ansøger skal have tilknytning til Skiveegnen. Ansøgningsskema kan rekvireres på nedenstående adresse eller hos: Skiveegnens Familielandbrug, Ågade 8, 7800 Skive, tlf. 96 14 40 00 og returneres til Salling… Fortsæt læsning af Skiveegnens kalk- og mergelselskabs legat

LO Skiveegnens Uddannelsesfond

LO Skiveegnens Uddannelsesfond Yde legatbeløb til unge, som har bopæl i det område, som LO Skiveegnen dækker, og som søger uddannelse, herunder kursusuddannelse inden for fagbevægelsen. Legatet kan tildeles personer, der er under eller søger uddannelse, såfremt: 1. Ansøgeren er organiseret i et LO forbund, eller 2. en af eller begge ansøgers forældre er organiseret… Fortsæt læsning af LO Skiveegnens Uddannelsesfond