Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning

Studie- og Rejsefondet for personalet ved Århus Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Social- og Sundhedsforvaltning Økonomisk støtte til rejser som kan fremme personalets uddannelse. Yderligere oplysninger: Ansøgninger indkaldes ved bekendtgørelse i personaleblad. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fredericiaskolens fælleslegat nr. 3 til gavn og glæde for svært hørehæmmede unge – social

Fredericiaskolens fælleslegat nr. 3 til gavn og glæde for svært hørehæmmede unge – social Yder støtte i form af legater til såvel enkelte unge og voksne svært hørehæmmede, samt til mere generelt socialt arbejde, hvortil der ikke ydes tilstrækkeligt tilskud fra stat, amter eller kommuner. Skrivetelefon: 76 20 11 28 [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]