Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer

Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer Puljen fordeles til landsdækkende frivillige organisationer med socialt formål, forudsat at organisationen yder en indsats i form af konkret støtte til organisationens målgruppe og i form af generel interessevaretagelse. Den sociale indsats skal udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter, og skal foregå i Danmark. Frivillig indsats… Fortsæt læsning af Tipsmidlerne – pulje 16: Landsdækkende frivillige sociale organisationer

Tipsmidlerne – pulje 17: Særlige sociale formål

Tipsmidlerne – pulje 17: Særlige sociale formål Sigtet med puljen er gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde at styrke den samlede sociale indsats i samfundet. Kan søges af organisationer, foreninger, grupper samt andre private initiativer. Puljen til særlige sociale formål til ansøges inden 1. februar. Ansøgningsmaterialet er tidligst tilgængeligt halvanden måned inden ansøgningsfristen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Spadille ApS Sociale Fond

Spadille ApS Sociale Fond Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte i Spadille ApS. Yderligere oplysninger: Fondens formål er at betrygge og forbedre kårene for de ansatte og tidligere ansatte i Spadille ApS og disses pårørende, der kan herunder ydes støtte til uddannelsesformål, til bedring af medlemmernes boligforhold, til oprettelse af… Fortsæt læsning af Spadille ApS Sociale Fond

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune

Ruth Jensens Fond til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. Der uddeles årligt ca. 140.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Hjørring Kommunes sociale legat

Hjørring Kommunes sociale legat Støtte til 1. værdigt trængende borgere i Hjørring Kommune, hvor det ikke umiddelbart er muligt at give støtte efter den sociale lovgivning, 2. ældre borgere i Hjørring Kommune, herunder støtte til arrangementer og aktiviteter, 3. uddannelsessøgende børn og unge i Hjørring Kommune, herunder konfirmander. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne

Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne Yder støtte til personer bosat på Færøerne, der på grund af dødsfald, ulykke, sygdom eller andre omstændigheder har et særligt behov for økonomisk støtte. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til følgende formål: Til enker og børn efter forulykkede – herunder færøske fiskere omkommet på havet. Til enker og… Fortsæt læsning af Legatet af 1989 for sociale formål på Færøerne