Fælleslegatet til sociale formål i Furesø Kommune

Fælleslegatet til sociale formål i Furesø Kommune Legatets indtægter uddeles til sociale formål til enkeltpersoner med særlige behov eller værdigt trængende mv. i Furesø Kommune hvert år i december måned i beløb, hvis størrelse fastsættes efter et konkret skøn over den enkelte legatansøgers behov. Ansøgninger indkaldes senest en måned før uddelingen gennem annoncering i de… Fortsæt læsning af Fælleslegatet til sociale formål i Furesø Kommune

Borgervennens Sociale Fond

Borgervennens Sociale Fond Til almen social hjælpevirksomhed i form af legater primært til familier med sygdomsramte/handicappede børn samt børnefamilier med særligt behov for hjælp. Støtte kan også gives til institutioner og lignende for børn med særlige behov. Ansøgningsskema fremsendes mod indsendelse af frankeret A5 svarkuvert. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]