Sønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og Understøttelsesfond

Sønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og Understøttelsesfond Tilskud til studierejser. Tilskud til studierejser gives til unge tilknyttet erhvervslivet med det formål at de gennem ophold i udlandet (varighed på mindst seks måneder) kan videruddanne sig og leve sig ind i fremmede forhold. Opholdet skal være en kombination af det sproglige og faglige. Der gives ikke tilskud til… Fortsæt læsning af Sønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og Understøttelsesfond

Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse

Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse Yder hjælp til medlemmer, samt disses ægtefæller og livsarvinger i tilfælde af sygdom, alderdom, død eller iøvrigt i trangstilfælde, samt støtte til medlemmernes livsarvinger til uddannelse i faget. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg

Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg Ansøgningsskema efter bekendtgørelse og kan rekvireres i Sekretariatet, borgerservice eller på hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 43.000 kr. Legatportionerne er pt. 900 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]