Sønderborg Samfundets Lånefond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sønderborg Samfundets Lånefond Udlåne midler til gamle elever på Sønderborg Gymnasium til deres uddannelse. Der udlånes beløb fra 5.000 til 20.000 kr. til en rimelig rente. Se også:Lektor Marie Paulsens Legat til fordel for Sønderborg StatsskoleSnedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredseBevaringsfondenGrænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru Anna, født Hübners Legat, oprettet af […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og Understøttelsesfond

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sønderborg Handelsstandsforenings Uddannelses- og Understøttelsesfond Tilskud til studierejser. Tilskud til studierejser gives til unge tilknyttet erhvervslivet med det formål at de gennem ophold i udlandet (varighed på mindst seks måneder) kan videruddanne sig og leve sig ind i fremmede forhold. Opholdet skal være en kombination af det sproglige og faglige. Der gives ikke tilskud til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Snedkermestrenes Kultur- og Hjælpefond i Sønderborg og Gråsten politikredse Yder hjælp til medlemmer, samt disses ægtefæller og livsarvinger i tilfælde af sygdom, alderdom, død eller iøvrigt i trangstilfælde, samt støtte til medlemmernes livsarvinger til uddannelse i faget. Se også:Sønderjydsk HjælpefondFalkebofondenAnna Bothilde og Peter Thaysens MindelegatDansk Argentinsk Forenings Kultur- og HjælpefondPraktiserende Tandlægers Organisations HjælpefondV. Vettes Lånelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sct. Jørgens Hospital i Sønderborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sct. Jørgens Hospital i Sønderborg Se også:Frøken Anna Jessen’s LegatSct. Jørgens HospitalHovedstadens Sygehusfællesskabs fælleslegat til fordel for personalet tilknyttet Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager HospitalPrins Jørgens Gardes FondFrøken Anna Jessens LegatSønderborg Samfundets Lånefond

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sadelmagermester Frederik Petersen’s Legat til trængende konfirmander i Sønderborg købstad

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sadelmagermester Frederik Petersen´s Legat til trængende konfirmander i Sønderborg købstad Yder kontant hjælp til trængende konfirmander i Sønderborg købstad. Legatportion a minimum 300 kr. Der uddeles årligt ca. 4.000 kr. Se også:P. Breinholt og hustrus Legat til fordel for værdigt trængende konfirmander i Esbjerg kommune og Th. Dahl og hustrus udstyrslegat for fattige konfirmander i […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lektor Marie Paulsens Legat til fordel for Sønderborg Statsskole

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lektor Marie Paulsens Legat til fordel for Sønderborg Statsskole Hjælp til dygtige og tiltalende kvindelige elever på Sønderborg Statsskole, fortrinsvis i gymnasiets 2. eller 3. klasse. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr. Se også:Forhenværende lektor Christian Henning Schmidt Aarups MindelegatLektor H. Svensson og Hustrus Legat til fordel for Randers StatsskoleGrænsevagtmester Kristian Langvad Christensen og hustru […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Georg Hansens og Doris Hansens Legat til børnerige og trængende familier i Sønderborg Ansøgningsskema efter bekendtgørelse og kan rekvireres i Sekretariatet, borgerservice eller på hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 43.000 kr. Legatportionerne er pt. 900 kr. Se også:Georg Hansens Mindefond under Det Danske Frimurerlaug af GF og AMJohanne Hansens LegatForretningsfører Vilhelm Høeberg-Hansens og frk. Elly […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges