Sønderjydsk Hjælpefond v. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Sønderjydsk Hjælpefond v. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe Uddeling af beløb til den trængende del af befolkningen i Sønderjylland og kan desuden yde støtte til andre ideelle formål. Herunder legater til unge under uddannelse. Legatet kan søges af unge, der er født og opvokset i Sønderjylland. I ansøgningen angives indtægts-, udgifts- og formueforhold samt CPR-nr.… Fortsæt læsning af Sønderjydsk Hjælpefond v. Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Sønderjydsk Laanefond H. K. K.

Sønderjydsk Laanefond H. K. K. Ydelse af lån i de sønderjydske landsdele. Yderligere oplysninger: Der ydes fortrinsvis lån til dansksindede unge indenfor landbruget til etablering, jordkøb og bygningsinvesteringer. Der ydes ikke støtte. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]