Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S’ Fond

Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst G/S´ Fond Til almene sociale og kulturelle aktiviteter i selskabets oprindelige tegningsområde (Stenderup, Bjert, Dalby, Vonsild og Ødis sogne i nord til Genner bugt i syd og Vamdrup og Rødding i vest). Legatet kan ikke søges til enkelt personer og til formål uden for nævnte geografiske område. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig) Biologisk forskning i Sønderjylland inden for fagene zoologi og botanik i videste forstand, herunder økologi og etologi. Legatet kan kun gives til personer med dansk indfødsret, og uddeles til højst 2 personer. Ansøgere skal ved ansøgningens indgivelse give en kort redegørelse over legatmidlernes påtænkte anvendelse og… Fortsæt læsning af Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)