Legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring.

Legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring. Legatet kan søges af studerende, der er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetsstyring indgår som et hovedelement i studiet. Kvalitetsstyring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer. Studiet beskæftiger sig med kvalitetsstyring, herunder emner indenfor miljø, sikkerhed, bæredygtighed, risikostyring og excellence.… Fortsæt læsning af Legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring.

Københavns Universitets Fond for teologiske kandidater og studerende

Københavns Universitets Fond for teologiske kandidater og studerende Yder støtte til teologiske kandidater til studierejser eller andre videregående studier samt at belønne teologistuderende, som har udvist særlig flid eller særlige evner. Ansøgninger må indeholde curriculum vitae, herunder cpr. nummer, og publikationslister samt en kort beskrivelse af og budget for, hvorledes støtte fra fonden tænkes anvendt.… Fortsæt læsning af Københavns Universitets Fond for teologiske kandidater og studerende

Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger

Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger Legat uddeles til studerende, der er børn af danske tjenestemænd, statslige eller kommunale, og som studerer ved Københavns Universitet. Såfremt hele legatets overskud ikke kan udbetales til studerende ved Københavns Universitet, kan også studerende ved øvrige universiteter og andre højere læreanstalter komme… Fortsæt læsning af Greve J. G. Moltkes Legat til studerende ved universiteterne og de højere læreanstaltninger

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter.

Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter. Studier på universiteterne og enkelte andre højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Støtten gælder fortrinsvis studier på Københavns Universitet, men dog også på andre universiteter og enkelte andre højere læreanstalter. Ansøgere skal være børn af danske tjenestemænd. Der ydes ikke støtte… Fortsæt læsning af Geheimestatsminister Greve Joachim Godske Moltkes legat til fordel for studerende ved universiteterne og de højere læreanstalter.

FUHUs Uddannelseslegat til støtte for studerende ved Niels Brock CBC

FUHUs Uddannelseslegat til støtte for studerende ved Niels Brock CBC Til støtte til elever eller tidligere elever fra Niels Brock – Copenhagen Business College. Yderligere oplysninger: Legatet støtter kun studerende, tidligere eller nuværende, ved Niels Brock – Copenhagen Business College og Handelshøjskolen i København. Støtten gives som studiehjælp til studier i Danmark. Ansøgningsskema tilsendes mod… Fortsæt læsning af FUHUs Uddannelseslegat til støtte for studerende ved Niels Brock CBC

Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder Legatet uddeles til unge mænd og kvinder, der læser til lærereksamen, studentereksamen eller en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag. Legatet kan søges af efterkommere efter Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende samt unge mænd og kvinder, født i… Fortsæt læsning af Førstelærer Antoni Jensen og Hustru Mette Lauridsens Legat for unge studerende mænd og kvinder

Fonden til støtte for studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Fonden til støtte for studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet Fondens formål er at yde støtte til studerende fra Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer ved Københavns Universitet. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]