Dansk Forening for Kvalitets legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring

Dansk Forening for Kvalitets legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring Legatet kan søges af studerende der er i gang med et studieforløb, hvor kvalitetsstyring indgår som et hovedelement i studiet. Kvalitetsstyring skal ses i et bredt perspektiv indenfor ledelse, systemer, processer, audit og værktøjer Studiet beskæftiger sig med kvalitetsstyring, herunder emner indenfor miljø, sikkerhed,… Fortsæt læsning af Dansk Forening for Kvalitets legat til studerende der arbejder med kvalitetsstyring

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende At yde økonomisk støtte til studerende, som er indskrevet på Danmarks Farmaceutiske Højskole. Yderligere oplysninger: I forbindelse med legatsøgning skal der anvendes et trangsoplysningsskema, der fås ved henvendelse til Højskolen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende og kandidater

Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende og kandidater At yde økonomisk støtte til studerende indskrevet på Danmarks Farmaceutiske Højskole samt til farmaceutiske kandidater til videregående uddannelse. Såfremt de studerende afholder en årlig skovtur, kan der ydes tilskud hertil. Yderligere oplysninger: I forbindelse med legatsøgning skal der anvendes et trangsoplysningsskema, der fås ved henvendelse til Højskolen.… Fortsæt læsning af Danmarks Farmaceutiske Højskoles Fællesfond for studerende og kandidater

Cand. Jur. Viggo Florander og Hustru Elses Legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater

Cand. Jur. Viggo Florander og Hustru Elses Legat til fordel for sønderjydske studerende og kandidater Legatportioner til dygtige studerende ved de juridiske og historiske universitetsdiscipliner. Der uddeles årligt ca. 75.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark

A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark Stipendier som huslejehjælp eller anden understøttelse til islandske studerende ved danske universiteter, DTU, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Tandlægehøjskolen, Handelshøjskolen, Kunstakademiet, musikkonservatorierne og DPU mv. Ansøgningsskemaer skal downloades fra Dansk-Islandsk Samfunds hjemmeside. Der uddeles årligt ca. 500.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER]… Fortsæt læsning af A. P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere læreanstalter i Danmark