Svendborg kommunes Uddannelseslegat

Svendborg kommunes Uddannelseslegat Til unge under uddannelse uanset uddannelsens art. Ansøgningsfrist m.m. averteres. Legatportionernes størrelse og antal varierer. Ansøger skal være hjemmehørende i Svendborg kommune. Legatet er skattepligtigt. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]