Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig) Biologisk forskning i Sønderjylland inden for fagene zoologi og botanik i videste forstand, herunder økologi og etologi. Legatet kan kun gives til personer med dansk indfødsret, og uddeles til højst 2 personer. Ansøgere skal ved ansøgningens indgivelse give en kort redegørelse over legatmidlernes påtænkte anvendelse og… Fortsæt læsning af Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

Anders Karl Rasmussen og Hustrus Legat til fordel for det danske nationale arbejde i Sydslesvig

Anders Karl Rasmussen og Hustrus Legat til fordel for det danske nationale arbejde i Sydslesvig Hjælp til skoler, ungdomsarbejder og børnehavearbejder i de sydligste egne og i Flensborg og Slesvig Byer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]