Løjtnant Olav Mølgaard og hustru Anna Sophie Mølgaards Mindelegat til fordel for Sydslesvig

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Løjtnant Olav Mølgaard og hustru Anna Sophie Mølgaards Mindelegat til fordel for Sydslesvig Se også:Løjtnant Christian Carl Greve Moltkes Legat til Fordel for Løjtnanter i SøetatenAnna Sophie Jensens Fond Dansk BlindesamfundKong Olav V’s FondGårdejer Chr. Larsen og hustrus Mindelegat til fremme af danskheden i SydslesvigGaardejer Holger Sode og hustru Anna Sodes MindelegatArchitekt N. Christof Hansen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Gårdejer Chr. Larsen og hustrus Mindelegat til fremme af danskheden i Sydslesvig

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Gårdejer Chr. Larsen og hustrus Mindelegat til fremme af danskheden i Sydslesvig Fremme af danskheden i Sydslesvig. Se også:Gårdejer Chr. Larsen og Hustrus MindelegatDen Sønderjydske Fonds Legat til fremme af Danskheden nord og syd for grænsenElla og Holger Andersens Legat til støtte for Danskheden i SønderjyllandJens Peter Ellehøj og hustru Mary Ellehøjs MindelegatBrdr. Brousts Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig) Biologisk forskning i Sønderjylland inden for fagene zoologi og botanik i videste forstand, herunder økologi og etologi. Legatet kan kun gives til personer med dansk indfødsret, og uddeles til højst 2 personer. Ansøgere skal ved ansøgningens indgivelse give en kort redegørelse over legatmidlernes påtænkte anvendelse og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Christen Lundegårds Legat til støtte for Dansk Skolearbejde i Sydslesvig

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Christen Lundegårds Legat til støtte for Dansk Skolearbejde i Sydslesvig Se også:Maren Harbyes LegatProprietær Thomas Godt Højris og hustru Marie Magdalene Godt, født Blichers Mindelegat, FondFhv. møller i Tim Christen Harpøth Thornings LegatFabrikant Christen Jensen og hustru Anina, født Tetzlaff’s Legat for gamle og svageEllen og Christen Lundsgaards Legat for lægeenkerGårdejer Chr. Larsen og hustrus […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Anders Karl Rasmussen og Hustrus Legat til fordel for det danske nationale arbejde i Sydslesvig

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Anders Karl Rasmussen og Hustrus Legat til fordel for det danske nationale arbejde i Sydslesvig Hjælp til skoler, ungdomsarbejder og børnehavearbejder i de sydligste egne og i Flensborg og Slesvig Byer. Se også:Garvermester Karl Larsen og hustrus legatLøjtnant Olav Mølgaard og hustru Anna Sophie Mølgaards Mindelegat til fordel for SydslesvigKredslæge E. Herskind og hustrus Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges