Fællesfonden til hjælp ved sygdom

Fællesfonden til hjælp ved sygdom Fondens formål er at yde støtte til sygeplejersker til hjælp ved sygdom, til økonomisk trængende sygeplejersker og til huslejehjælp til sygeplejersker. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret i Sygeplejersken i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Det Frie Forskningsråd – Sundhed og sygdom

Det Frie Forskningsråd – Sundhed og sygdom Rammerne for rådets virksomhed er fastlagt i lov om forskningsrådgivning m.v. (lov nr. 405 af 28. maj 2003 som ændret ved lov nr. 729 af 25. juni 2010) som giver hjemmel til at yde økonomisk støtte til forskning. Ansøgningsfrister findes i forskningsrådets opslag, som offentliggøres hhv. december og… Fortsæt læsning af Det Frie Forskningsråd – Sundhed og sygdom