Tømrer Søren Handskemager Christensens Legat for syge og særligt nervesvækkede iLangå og Svinding byer

Tømrer Søren Handskemager Christensens Legat for syge og særligt nervesvækkede iLangå og Svinding byer Renterne af formuen uddeles hvert år til syge og særligt nervesvækkede, værdigt trængende personer i Langå og Svinding byer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen

Spejdernes Fond til nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn, spejderhjælpen At hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark – herunder Grønland – og i udlandet. Fondsmidler gives ikke til enkeltpersoner eller familier og ej heller til rejseprojekter. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn

Spejderhjælpen, Spejdernes Fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn Ved den årlige indsamlingsaktion eller på anden måde at hjælpe nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn især i den 3. verden, men også i Danmark og Grønland. Yderligere oplysninger: Legatet kan ikke ansøges til enkeltpersoner. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune Tilgodeser syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller hos Kultur og Fritid i Skanderborg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sagfører Jørgen Petersen og hustrus Legat for Kronisk Syge i Varde by og på Varde Markjorder

Sagfører Jørgen Petersen og hustrus Legat for Kronisk Syge i Varde by og på Varde Markjorder Til kronisk syge i Varde By og på Varde Markjorder, fortrinsvis til ophold på kuranstalter, hvilehjem eller lignende. Der uddeles ca. 8.000 kr. i portioner á max. 1.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad Renten af legatkapitalen skal tilfalde nærmere beskrevne syge personer over 50 år i Horsens by. Yderligere oplysninger: Legatet kan søges af hæderlige og værdigt trængende gifte eller ugifte mænd og kvinder af middelstanden i Horsens by, som er… Fortsæt læsning af Restauratør Jens Petersen og hustru Øllegaard Petersens Legat for syge og svage af middelstanden i Horsens købstad

Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds

Politimester i Aalborg C. L. Bach´s og hustru Ida Bach´s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds Sukkersygepatienter subsidiær, patienter lidende af andre kroniske sygdomme bosatte i Aalborg politikreds. Yderligere oplysninger: Trang skal ikke være betingelse for at kunne oppebære legat, og legat skal kunne tildeles en patient flere år i træk. Sukkersygepatienter,… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C. L. Bach’s og hustru Ida Bach’s Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Politikreds