Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune Legatet kan uddeles til værdige i Aalborg kommune bosatte sukkersygepatienter i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde. Trang er ikke en betingelse for at kunne oppebære legatet, og det kan tildeles en… Fortsæt læsning af Politimester i Aalborg C.L. Bachs og hustru Ida Bachs Legat til hjælp for syge bosatte i Aalborg Kommune

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge

Møn Kommunes fond for psykisk eller fysisk handicappede og trængende syge Yder støtte dels til trængende syge på Møn og dels til unge mellem 20 og 30 år, som uden skyld er blevet invalideret som følge af en psykisk eller fysisk lidelse. Uddeles efter forudgående annoncering. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lærerstandens Syge- og Ulykkesforsikringselskabs Legat

Lærerstandens Syge- og Ulykkesforsikringselskabs Legat Yde tilskud til personer inden for lærerstanden, der er i økonomisk trang på grund af sygdom, samt til personer og institutioner, der varetager opgaver af almenvelgørende karakter til fordel for lærerstanden. Den samlede årlige uddeling varierer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune.

Læge H J Hansen, Nyborg og Hustrus Mindelegat til økonomisk trængende og syge ogrekonvalescenter i Nyborg Kommune. Årlig nettoindtægt uddeles i legatportioner til fordel for økonomisk trængende og rekonvalescenter i Nyborg Kommune (4 fundatser henlagt til adm. af Nyborg byråds sociale udvalg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Gårdejer af Helluf Lars Hansen Skov og hustru Karen, født Mikkelsens Legat for værdige trængende syge og konfirmander

Gårdejer af Helluf Lars Hansen Skov og hustru Karen, født Mikkelsens Legat for værdige trængende syge og konfirmander Portioner a 200 kr. til værdige trængende, syge og konfirmander i Bjerreby sogn. Der kan uddeles mere end 1 portion til hver ansøger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]