Viborg Sygehus’ Legat for Sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viborg Sygehus´ Legat for Sygeplejersker At uddele legatportioner til ældre sygeplejsker, som har været ansat ved de somatiske afdelinger på Viborg Sygehus. Se også:Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejerskerViborg Amts PatientfondPatientfondenEtatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg AmtViborg Stifts Legat for personer i vanskelige økonomiske kår i Viborg byDet Videnskabelige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns Sygehus Støtte til forskning ved Frederikshavn Sygehus til glæde for patienter på Frederikshavn Sygehus. Der uddeles renteafkast af 1.115.000 kr. For tiden ca. 80.000 kr. Se også:Overingeniør Arthur Krogh og fru Edna Kroghs Legat til fordel for FrederikshavnsSygehusLegatstiftelsen overingeniør Arthur Kroghs mindeDe gode […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus Støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus. Se også:Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for Lægevidenskabelig forskning.Tvergaarden FondenTvergaards FondKaptajnløjtnant Harald Jensen og hustrus FondVinhandler af Hillerød, Charles Nielsen kaldet Petersen og hustru Ane […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat Yde hjælp til udgifter i forbindelse med drift af kunstige nyrer samt til studier og videnskabeligt arbejde udført af ansatte ved Fredericia Sygehus´ medicinske afdeling Yderligere oplysninger: Ansøgning om tildeling af legatportioner sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsens formand. Se også:Fredericia Skibsværfts SygehuslegatHedvig Petersens MindelegatFrøken Charlotte Trap de […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen Støtte til videnskabelig forskning på Hjørring Sygehus, fortrinsvis indenfor kræftens bekæmpelse. Finder bestyrelsen ikke at legatets midler kan finde passende anvendelse til dette formål, kan anvendelse undtagelsesvis ske til støtte for videnskabelig forskning på et af de øvrige sygehuse i Nordjyllands amt. Se også:Fond til Fremme for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til støtte for Onkologisk Afdeling ved Sydvestjysk Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til støtte for Onkologisk Afdeling ved Sydvestjysk Sygehus Se også:Bent Jensens Legat til forskning ved Onkologisk AfdelingMarie Forsbergs Legat tilhørende Onkologisk Afdeling på Odense UniversitetshospitalLærerinde Ingrid Kirstine Garlys Legat til forskning ved Onkologisk-afd., OUHAnonyme GaverVidenskabeligt arbejde fortrinsvis ved Onkologisk-hæmatologisk afdelingFonden af 1981 til støtte for onkologisk sygeplejeudvikling på Hæmatologisk afdeling L, Rigshospitalet

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fonden til Gastroenterologisk Forskning, Odense Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fonden til Gastroenterologisk Forskning, Odense Sygehus At støtte udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af mavetarmkanalens sygdomme, udforskning af mavetarmkanalens normalfunktion. Se også:Fonden til Gastroenterologisk ForskningAnna M. A. Melchizedeks Legat for Øjenafdeling på Odense SygehusForskning, Rejser, Apparatur, Afdeling EReservelægerådets Fond til videnskabeligt arbejde/forskningForskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels JensenFru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Det Videnskabelige Fond på Horsens Sygehus Støtte til forskning, såvel til de på Horsens Sygehus ansatte læger, som til læger, der tidligere har været ansat på Horsens Sygehus og under deres virkeperiode, der har påbegyndt det videnskabelige arbejde. Se også:Schurs Fond, HorsensViborg Sygehus’ Legat for SygeplejerskerAsger Nielsens FondHorsens HospitalHorsens Folkeblads FondHorsens Kirkers Sangkorkasse

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


De gode glæders legat ved Odder Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

De gode glæders legat ved Odder Sygehus At opmuntre og glæde patienter på Odder Sygehus og deres nærmeste pårørende. Se også:Fælleslegatet for værdigt trængende i Odder KommuneOveringeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns SygehusAshramafondenForhenværende Typograf Henning Kristian Nielsens LegatOveringeniør Arthur Krogh og fru Edna Kroghs Legat til fordel for FrederikshavnsSygehusInges […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Anna M. A. Melchizedeks Legat for Øjenafdeling på Odense Sygehus

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Anna M. A. Melchizedeks Legat for Øjenafdeling på Odense Sygehus Se også:Fonden til Gastroenterologisk Forskning, Odense SygehusViborg Sygehus’ Legat for SygeplejerskerOdense Donorkorps HjælpefondFælleslegatOveringeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns SygehusIgnatz og Anna Breums Mindelegat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges