Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns Sygehus

Overingeniør Arthur Krogh og Fru Edna Kroghs Legat til fordel for Frederikshavns Sygehus Støtte til forskning ved Frederikshavn Sygehus til glæde for patienter på Frederikshavn Sygehus. Der uddeles renteafkast af 1.115.000 kr. For tiden ca. 80.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus

Fru Olga Bryde Nielsens Fond til støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus Støtte for lægevidenskabelig forskning, der udføres af lægerne ved Hillerød Sygehus. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat

Fredericia Sygehus, Medicinsk Afdelings Studie- og Forskningslegat Yde hjælp til udgifter i forbindelse med drift af kunstige nyrer samt til studier og videnskabeligt arbejde udført af ansatte ved Fredericia Sygehus´ medicinske afdeling Yderligere oplysninger: Ansøgning om tildeling af legatportioner sker ved skriftlig ansøgning til bestyrelsens formand. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen

Forskningslegatet ved Hjørring Sygehus Stiftet af Niels Jensen Støtte til videnskabelig forskning på Hjørring Sygehus, fortrinsvis indenfor kræftens bekæmpelse. Finder bestyrelsen ikke at legatets midler kan finde passende anvendelse til dette formål, kan anvendelse undtagelsesvis ske til støtte for videnskabelig forskning på et af de øvrige sygehuse i Nordjyllands amt. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]