Viborg Sygehus’ Legat for Sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Viborg Sygehus´ Legat for Sygeplejersker At uddele legatportioner til ældre sygeplejsker, som har været ansat ved de somatiske afdelinger på Viborg Sygehus. Se også:Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejerskerViborg Amts PatientfondPatientfondenEtatsråd Niels Andersens og hustrus Sygehjælpslegat til fordel for uformuende beboere i Viborg AmtViborg Stifts Legat for personer i vanskelige økonomiske kår i Viborg byDet Videnskabelige […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Sygeplejerske Mariane Kirstine Vestergaards Legat for sygeplejersker i Herning Købstad og Hammerum Herred

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Sygeplejerske Mariane Kirstine Vestergaards Legat for sygeplejersker i Herning Købstad og Hammerum Herred Uddeles hvert år inden 15. okt. i portioner på ikke under 500 kr. Til menighedssygeplejersker eller sådanne kvindelige personer, som har udført et tilsvarende arbejde i Herning købstad eller Hammerum Herred. Se også:Grosserer af København Palle Fløe Nielsen og Hustrus LegatHammerum Herreds […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Regionshospitalet Viborgs legat for sygeplejersker Til ældre sygeplejersker, som har været ansat ved de somatiske afdelinger, Regionshospitalet Viborg. Legatudbetaling foretages efter indstilling af hospitalets overlæger eller oversygeplejersker. Se også:Viborg Sygehus’ Legat for SygeplejerskerPatientfondenLuftmeldedistrikt Viborgs VennerLegat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende SygeplejerskerFrøken Olga Lachmanns Legat for SygeplejerskerArveprinsesse Carolines Legat for Sygeplejersker

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Professor Oscar Blochs Legat for forhenværende chirugiske sygeplejersker og sygeplejeassistenter

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Professor Oscar Blochs Legat for forhenværende chirugiske sygeplejersker og sygeplejeassistenter Legatportioner til forhenværende sygeplejersker. Yderligere oplysninger: Legatet tildeles forhenværende sygeplejersker og sygeplejeassistenter ved Rigshospitalets kirurgiske afdelinger. Legatet nydes for livstid og bortfalder kun, såfremt vedkommende på ny indtræder i tjeneste ved noget hospital eller klinik. Ansøgning ledsages af oplysninger om vedkommendes tjeneste ved Rigshospitalet og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


P C Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

P. C. Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer Yder understøttelse til enlige, pensionerede private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer over 40 år. Legatportion a 2 gange 2.500 kr pr. år. Kontortid tirsdag 10-13 og torsdag 13-17. Kan ansøges hele året. Se også:Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Henny Tschernings m.fl. fællesfond til støtte for sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Henny Tschernings m.fl. fællesfond til støtte for sygeplejersker At yde støtte til syge og værdigt trængende sygeplejersker samt til huslejehjælp til sygeplejersker Yderligere oplysninger: Legatet uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og de tildeles kun medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, der optrykkes med jævnlige mellemrum […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital Den 1. oktober uddeles især til en særlig indsats i patientplejen eller samarbejdet og til sygeplejeforskning. På uddelingstidspunktet vil det være muligt at få tildelt legatportioner til kurser og studierejser. Ansøgning i 4 eksemplarer. For modtagelse af legatet kvitteres med en skriftlig rapport, som skal foreligge senest […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker Støtte til medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende sygeplejersker til deltagelse i landskurser samt til symposier og sygeplejeforskning. Yderligere oplysninger: Legatets fulde navn er Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker. Se også:Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5 Yder støtte til medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5 til deltagelse i landskurser samt til symposier og sygeplejeforskning. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. Se også:Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende SygeplejerskerFond til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker Til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som økonomisk støtte til økonomisk trængende sygeplejersker eller sygeplejeelever ansat ved københavnske hospitaler, til: A: rekreation. B: forbedring af kår. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges