Sygeplejerske Mariane Kirstine Vestergaards Legat for sygeplejersker i Herning Købstad og Hammerum Herred

Sygeplejerske Mariane Kirstine Vestergaards Legat for sygeplejersker i Herning Købstad og Hammerum Herred Uddeles hvert år inden 15. okt. i portioner på ikke under 500 kr. Til menighedssygeplejersker eller sådanne kvindelige personer, som har udført et tilsvarende arbejde i Herning købstad eller Hammerum Herred. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Professor Oscar Blochs Legat for forhenværende chirugiske sygeplejersker og sygeplejeassistenter

Professor Oscar Blochs Legat for forhenværende chirugiske sygeplejersker og sygeplejeassistenter Legatportioner til forhenværende sygeplejersker. Yderligere oplysninger: Legatet tildeles forhenværende sygeplejersker og sygeplejeassistenter ved Rigshospitalets kirurgiske afdelinger. Legatet nydes for livstid og bortfalder kun, såfremt vedkommende på ny indtræder i tjeneste ved noget hospital eller klinik. Ansøgning ledsages af oplysninger om vedkommendes tjeneste ved Rigshospitalet og… Fortsæt læsning af Professor Oscar Blochs Legat for forhenværende chirugiske sygeplejersker og sygeplejeassistenter

P C Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer

P. C. Ibsens Sønners Legat til fordel for lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer Yder understøttelse til enlige, pensionerede private lærerinder, sygeplejersker og husjomfruer over 40 år. Legatportion a 2 gange 2.500 kr pr. år. Kontortid tirsdag 10-13 og torsdag 13-17. Kan ansøges hele året. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Henny Tschernings m.fl. fællesfond til støtte for sygeplejersker

Henny Tschernings m.fl. fællesfond til støtte for sygeplejersker At yde støtte til syge og værdigt trængende sygeplejersker samt til huslejehjælp til sygeplejersker Yderligere oplysninger: Legatet uddeles efter opslag i Tidsskrift for Sygeplejersker, hvor ansøgningsfristen er angivet, og de tildeles kun medlemmer af Dansk Sygeplejeråd. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, der optrykkes med jævnlige mellemrum… Fortsæt læsning af Henny Tschernings m.fl. fællesfond til støtte for sygeplejersker

Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital

Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital Den 1. oktober uddeles især til en særlig indsats i patientplejen eller samarbejdet og til sygeplejeforskning. På uddelingstidspunktet vil det være muligt at få tildelt legatportioner til kurser og studierejser. Ansøgning i 4 eksemplarer. For modtagelse af legatet kvitteres med en skriftlig rapport, som skal foreligge senest… Fortsæt læsning af Legatet for sygeplejersker og sygehjælpere ved Århus Kommunehospital

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker Støtte til medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende sygeplejersker til deltagelse i landskurser samt til symposier og sygeplejeforskning. Yderligere oplysninger: Legatets fulde navn er Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5

Legat for Sygeplejersker, der er medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5 Yder støtte til medlemmer af Faglig Sammenslutning af ledende Sygeplejersker FS 5 til deltagelse i landskurser samt til symposier og sygeplejeforskning. Der uddeles årligt ca. 15.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker

Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker Til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som økonomisk støtte til økonomisk trængende sygeplejersker eller sygeplejeelever ansat ved københavnske hospitaler, til: A: rekreation. B: forbedring af kår. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kan rekvireres på telefonnummeret. Legatet kan søges efter at legatet har været annonceret… Fortsæt læsning af Grosserer E. A. Bloch og Snedkermester H. K. Thomsens fond for sygeplejersker