Thisted Handels- og Industriforenings og EUC Nordvests Legatfond

Thisted Handels- og Industriforenings og EUC Nordvests Legatfond Yde støtte til ubemidlede unge mennesker med bopæl i Thisted, Hanstholm, Morsø eller Sydthy Kommune og/eller dimittender fra EUC Norvest til uddannelse på erhvervs- og/eller handelsorienterede uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Ansøgningsfrister opslås i dagspressen. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Thisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums Legatfond

Thisted Handels- og Industriforenings og Nordvestjysk Handelsgymnasiums Legatfond At yde støtte til ubemidlede unge mennesker med bopæl i Thisted, Hanstholm, Morsø eller Sydthy Kommune og/eller dimittender fra Nordvestjysk Handelsgymnasium til uddannelse på erhvervs- og/eller handelsorienterede uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Yderligere oplysninger: Der uddeles kun legater en gang årligt i juni. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Kristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede og værdigt trængende i Thisted

Kristian Thomsen Jensens Legat til fordel for enligt stillede og værdigt trængende i Thisted Til støtte for enligt stillede, værdigt trængende personer, som ikke har modtaget offentlig hjælp, herunder folkepension, og som har haft fast bopæl i Thisted i mindst 5 år. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Købmand H. C. Søe’s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted

Købmand H. C. Søe´s Studielegat for børn af arbejdere eller dermed økonomisk ligestillede i Thisted Videreuddannelse ved landets universiteter og højere læreanstalter. Yderligere oplysninger: Kan desuden søges af studerende på gymnasier og seminarier. Søges efter bekendtgørelse i det lokale blad i oktober. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]