Tilskud til biografer

Tilskud til biografer Det Danske Filminstitut giver tilskud til produktion af danske spillefilm. Der ydes desuden støtte til biografer, import af film, tidsskrifter, stipendier og distribution. Der kan søges støtte i form af konsulentbistand, tilskud til renovering af inventar og bygninger og støtte til forbedring af teknisk udstyr. Støtte til reetablering af biografer samt støtte… Fortsæt læsning af Tilskud til biografer

Tilskud til dækning af CO2-afgift

Tilskud til dækning af CO2-afgift Visse virksomheder med stort energiforbrug kan få tilskud til at dække deres CO2-afgift, hvis de er momsregistrerede og har indgået en aftale med Energistyrelsen om at effektivisere deres energiforbrug. Maksimalt tilskud til CO2-afgiften er 11/45 af CO2-afgiften. Øvrige oplysninger om ordningen og ansøgningsmateriale findes på energistyrelsens hjemmeside. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]