Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker

Understøttelsesselskabet for trængende kontorbetjente og disses enker Selskabets formål er at understøtte værdige trængende kontorbetjente og deres enker, som enten ved alderdom, sygdom eller andre forhold er kommet i trang. Yderligere oplysninger: Fonden kan kun søges af medlemmer. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse

Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmer i den ophævede Civile og Adskillige Stænders Enkekasse At yde understøttelse til efterkommere efter de personer, der i årene 1736 til 1754 foretog indskud i enkekassen. Yderligere oplysninger: Kan kun søges af efterkommere af de oprindelige indskydere. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder

Sparekassen for Hjørring by og omegns Legat for værdigt trængende personer fortrinsvis kvinder Yder støtte til værdigt trængende personer, fortrinsvis kvinder som ikke nyder alderdomsunderstøttelse, og som har eller har haft fast bopæl i Hjørring by og dens opland. Legatportion à 500 kr. Der uddeles årligt ca. 6.000 kr. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]