Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift

Sognepræst N. Carl Hansens Legat for trængende præstedøtre i Aarhus stift Til fordel for trængende præstedøtre i Aarhus stift. Ingen fast ansøgningsfrist. Uddeling finder sted med 3-4 års mellemrum. Opslås i Præsteforeningens Blad med angivelse af ansøgningsfrist. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes legat til fordel for syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer med bopæl i Skanderborg Kommune Tilgodeser syge, trængende og/eller uddannelsessøgende personer i Skanderborg Kommune. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller hos Kultur og Fritid i Skanderborg. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]