Københavns kommunes legat for værdige, trængende personer

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Københavns kommunes legat for værdige, trængende personer Ansøger skal være folkepensionist og have en personlig tillægsprocent på 100. Betingelsen skal være opfyldt pr. 30. september. For at komme i betragtning skal ansøger have boet i Københavns kommune uafbrudt de seneste 2 år og fortsat bo i kommunen. Der kan kun søges trangslegat hvert andet år. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre Mænd og Kvinder, derunder ægtepar i Blågård sogn i København

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre Mænd og Kvinder, derunder ægtepar i Blågård sogn i København Værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar, som har boet i Blågårds sogn i mindst 5 år. Yderligere oplysninger: Kun beboere i Blågård sogn kommer i betragtning. Se også:Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende ældre Mænd og Kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Karen og C. J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende ældre Mænd og Kvinder Værdige trængende ældre mænd og kvinder, derunder ægtepar, som er bosiddende og som har boet i Blågårds sogn i mindst 5 år. Der uddeles ca. 4.000 kr. i portioner a kr. 500. Se også:Karen og C.J. Hoffmanns Mindelegat for værdige trængende Ældre […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kaptajn Clemmen Nielsen og hustrus Legat for værdigt trængende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kaptajn Clemmen Nielsen og hustrus Legat for værdigt trængende Rentenydelse for 4 familiemedlemmer samt støtte til værdigt trængende redningsmænd, søfolk eller fiskere, som er født i Skagen eller til sådannes efterladte og støtte til trængende slægtninge af legatstifterne. Se også:Christian Vad og hustrus Legat for værdigt trængendeGrosserer Kaptajn Søren Pedersen og hustru’s LegatP. Breinholt og […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger At støtte trængende piger, der er fyldt 50 år, og som bor i Roskilde eller Københavns kommune. Se også:Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerEnkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte pigerBodil Marie Andersens Mindelegat for unge ubemidlede […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kancelliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende piger Støtte til trængende piger. Yderligere oplysninger: Støtten ydes kun til enlige kvinder over 50 år, der er bosat i Roskilde eller Københavns kommuner. Se også:Kancilliraadinde Louise Thorup, født Espersens Legat til trængende pigerEnkefru Dorothea Stage, født Engelsteds Legat for trængende og værdige enker og ugifte pigerBodil […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Kalundborg Kommunes fælleslegat for værdigt trængende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Kalundborg Kommunes fælleslegat for værdigt trængende Til værdigt trængende i Kalundborg kommune. Kan kun søges af borgere bosiddende i Kalundborg Kommune. Se også:Kalundborg Haandværkerforenings 100-årslegat skænket af Kalundborg KommuneKalundborg Handelstandsforenings 100-års Legat skænket af Kalundborg kommuneKalundborg kommunes Legat for studenter og dimittender med HF fra Kalundborg gymnasiumKunsthandler Jul Kleinsangs Legat til fordel for hans fødeby […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforenings Legat til værdige og trængende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforenings Legat til værdige og trængende Til værdigt trængende isenkræmmere, der er eller har været medlemmer af Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforening eller disses enker. Der uddeles ca. 2.000 kr. Se også:Jydsk-Fynsk Isenkræmmerforenings UddannelseslegatJydsk-Fynsk Isenkræmmerforenings EnkelegatA/S Peder Nielsen Pederhaabs Legat til fordel for værdige og trængende isenkræmmereGrossistforeningen for isenkram-, glas- og porcelænsbranchens legatJydsk Pædagog-Seminariums FondSamvirkets Studiefond til […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Jacob Holms Legat for trængende Fornemlig af Familien

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Jacob Holms Legat for trængende Fornemlig af Familien Kan alene søges af familiemedlemmer, som bestyrelsen finder støtteværdige. Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil ikke blive besvaret. Se også:Frøken Rasmine Christiane Holms TillægslegatJacob og Johanne Holms MindelegatLegatet af 26. oktober 1877 stiftet til minde om den i Aaret 1845 afdøde Grosserer Jacob HolmLegat stiftet til minde […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Grosserer Hans Jensenius William Jeppesen og hustru Heuckendorff’s Legat for værdigt trængende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Grosserer Hans Jensenius William Jeppesen og hustru Heuckendorff´s Legat for værdigt trængende Se også:Grosserer Hans Lystrups MedarbejderlegatGrosserer Harald Hansens LegatGrosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers FamilielegatAgent og Grosserer Rasmus William Brøndums LegatGrosserer B. E. Rees og hustru Caroline, født Müllers Familielegat IGrosserer Kaptajn Søren Pedersen og hustru’s Legat

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges