Tømrer Jørgen Jørgensens Legat for ubemidlede i Ringe Sogn

Tømrer Jørgen Jørgensens Legat for ubemidlede i Ringe Sogn Renterne af legatkapitalen uddeles een gang årligt kort før jul i portioner a kr. 100 til værdige, trængende mænd og kvinder i Ringe sogn, som opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at få folkepension. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfristen er ca. 3 uger. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium

Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium Til ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium Ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn Rentefri lån. Hjælp til uddannelse og studier til personer, der ellers ikke af økonomiske grunde har opnået en stilling eller et erhverv. Såfremt der stilles betryggende sikkerhed for lånet, skal kun 75% af lånet tilbagebetales. Kan kun ansøges… Fortsæt læsning af Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Frøken Henriette Vorsaa´s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet Til 2 kvindelige studenter fra Aalborg Katedralskole, som er ubemidlede og som har udvist sådan evne og flid, at de må formodes at kunne gennemføre et studium ved et af de nævnte universiteter. Yderligere oplysninger: Legatet kan nydes hele studietiden, men tildelingen… Fortsæt læsning af Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By

Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By Til ubemidlede kvinder over 30 år af præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg. Ansøgning skal vedlægges kopi af seneste årsopgørelse. [PROTECTADDRESSREGISTER] [PROTECTADDRESSMEMBER]