Tømrer Jørgen Jørgensens Legat for ubemidlede i Ringe Sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Tømrer Jørgen Jørgensens Legat for ubemidlede i Ringe Sogn Renterne af legatkapitalen uddeles een gang årligt kort før jul i portioner a kr. 100 til værdige, trængende mænd og kvinder i Ringe sogn, som opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at få folkepension. Yderligere oplysninger: Ansøgningsfristen er ca. 3 uger. Se også:Tømrer Jørgen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium Til ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. Se også:Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatoriumWaldemar Tully von Oxholm og hustrus FondEllen Schiander Holberg Fonden […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Skibsbygger H. D. Bendixen’s Legat til fordel for ubemidlede skoleelever

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Skibsbygger H. D. Bendixen´s Legat til fordel for ubemidlede skoleelever Legatportioner uddeles til skoleelever. Yderligere oplysninger: Legat til uddannelse af ubemidlede unge mænd og kvinder i Thisted by (det tidligere købstadsområde). Se også:BG Bank 100 Års Fond under Hvidovre KommuneDirektør Aage Rasmussens Legat til fordel for ubemidlede og værdige elever til maskinmestereksaminerFond til Fordel for […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatorium Ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg Badesanatorium. Yderligere oplysninger: Med ansøgning sendes telefonnummer, årsopgørelse samt brev fra læge med oplysning om diagnose. Se også:Skodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg BadesanatoriumFælleslegat for Nuværende og Tidligere ubemidlede patienter på Århus AmtssygehusFondet Hjælp […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Harald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinder Se også:Grosserer Frederik Neergaard Meyers LegatCarl F. Meyers Jubilæumslegat/Johan E. Meyers LegatFrøken Vilhelmine Marie Alexandra Hegners LegatKøbmand i Frederikssund Harald Idel og hustru Frederikke, født Bundes MindelegatPastor Peter Albert Raaschous og hustru Ane Bolene, født Hassagers Legat for ugifte Præstedøtre og PræsteenkerFrøken Stinna […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Lærer H. E. Hansen og Hustrus Legat til hjælp til uddan. af ubemidlede personer i Bregninge sogn Rentefri lån. Hjælp til uddannelse og studier til personer, der ellers ikke af økonomiske grunde har opnået en stilling eller et erhverv. Såfremt der stilles betryggende sikkerhed for lånet, skal kun 75% af lånet tilbagebetales. Kan kun ansøges […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Købmand H. C. Søe’s Legat til plejehjælp til ubemidlede kronisk syge eller lignende

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Købmand H. C. Søe´s Legat til plejehjælp til ubemidlede kronisk syge eller lignende Hjælp til kronisk syge, der ikke er anbragt på hospitaler. Se også:Sagfører Jørgen Petersen og hustrus Legat for Kronisk Syge i Varde by og på Varde MarkjorderDyrlæge H. Madsen og hustrus Legat for invalider og kronisk sygeBorgmester Gustav Jensen og Hustru’s Legat […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Frøken Henriette Vorsaa’s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Frøken Henriette Vorsaa´s Legat for ubemidlede kvindelige studenter ved Københavns eller Aarhus Universitet Til 2 kvindelige studenter fra Aalborg Katedralskole, som er ubemidlede og som har udvist sådan evne og flid, at de må formodes at kunne gennemføre et studium ved et af de nævnte universiteter. Yderligere oplysninger: Legatet kan nydes hele studietiden, men tildelingen […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fondet Hjælp til Ubemidlede Enker

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fondet Hjælp til Ubemidlede Enker Hjælp til ubemidlede kvinder (enker). Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema rekvireres hos administrator skriftligt Se også:Helga Hegelunds Legat til hjælp for ubemidlede Patienters Kurophold på SkodsborgBadesanatoriumSkodsborg Badesanatoriums Fond til hjælp for ubemidlede patienters kurophold på Skodsborg BadesanatoriumHarald Meyers og hustru Alexandra og Wolffs Legat for ugifte ubemidlede kvinderNiels Bohr FondetLærer H. E. […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges


Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By

FavoriteLoadingTilføj til huskelisten

Fond til Fordel for Ubemidlede Kvinder over 30 År af Præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg By Til ubemidlede kvinder over 30 år af præstestanden i Aalborg Stift og Handels- og Håndværkerstanden i Aalborg. Ansøgning skal vedlægges kopi af seneste årsopgørelse. Se også:Provst Jacob Christian Beckers MindelegatLegat til Fremme af Menighedslivet […]

Læs mere og se hvordan legatet kan ansøges